Road to Cybersecurity 2nd Generation

กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการ Road to Cybersecurity ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสร้างความเข้าใจด้าน Cybersecurity ให้กับน้องๆ นักศึกษา และเสียงตอบรับดีแบบไม่น่าเชื่อ จนทางเราอดใจไม่ไหวจึงต้องจัดอีกหนึ่งรอบ สามารถได้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2562 สงสัยสอบถามโทร.061 564 5294

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published.