Microsoft ออกแพตช์ รักษาความปลอดภัย ในเดือน ธันวาคม 2019 สำหรับ Microsoft Office

Microsoft มีการอัพเดตแพตช์ความปลอดภัยของ Microsoft Office เดือน ธันวาคม 2019 รวมรายการปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด 16 รายการ และอัพเดทสะสมอีก 5 รายการ สำหรับ 5 product ที่แตกต่างกัน  3 ช่องโหว่ที่ได้รับการแก้ไขในเดือนนี้เป็นช่องโหว่ที่ส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถ remote code execution. โจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกล ช่องโหว่ Microsoft Office ที่ได้รับการแก้ไขใน เดือน ธันวาคม 2562 เป็นการแก้ไขช่องโหว่ remote code execution  CVE ID คือ CVE-2019-1462  ส่งผลกระทบต่อ PowerPoint 2010, 2013 และ 2016 เมื่อซอฟแวร์ไม่สามารถจัดการกับ objects ภายในหน่วยความจำได้อย่างเหมาะสม หากผู้โจมตีสามารถ exploit ช่องโหว่นี้สำเร็จจะสามารถ รัน…
Read More