44 เวบปลอมชื่อคล้าย “เราไม่ทิ้งกัน” หลอกให้ไปลงทะเบียนรับเงิน 5000

44 เวบปลอมชื่อคล้าย “เราไม่ทิ้งกัน”

นอกจากปัญหาที่คนอาจจะสับสนพยายามไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาที่ธนาคารแล้ว ตอนนี้เหมือนจะมีอีกหนึ่งปัญหาใหม่ของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาซะแล้ว เมื่อธนาคารกรุงไทยพบว่ามีเวบที่ชื่อคล้ายกับ “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดขึ้นมามากถึง 44 เวบไซต์ คาดอาจจะสร้างความสับสนในการเข้าไปลงทะเบียน นอกจากจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว ยังเสี่ยงโดนขโมยข้อมูลไปอีก

เวบไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้นจัดตั้งโดยธนาคารกรุงไทยขึ้นมาเพื่อให้แรงงานที่ประสบปัญหาขาดรายได้ในช่วงระบาด COVID-19 เข้ามารับเงืนเยียวยา แต่ทางแผนก IT Security ของธนาคารกลับพบว่ามีเวบไซต์ที่ชื่อคล้ายกันได้จดทะเบียนเข้ามามากมายถึง 44 เวบไซต์ และอาจจะใช้วิธีการ Web Phising หลอกให้คลิกเข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ด้วยการอาศัยชื่อที่คล้ายกัน แต่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน เช่นใช้ .net, .org, .co.th แทนเวบไซต์ของจริงที่ใช้เป็น .com รวมถึงการสะกดที่ใกล้เคียงกันอย่าง “เราไม่ทิ่งกัน”, “เราไม่ทิงกัน” จึงได้ทำการแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ทำการตรวจสอบและจัดการต่อไป

ที่มาhttps://droidsans.com/fake-covid-relief-5000-baht-web-phishing/

 

Share