เตือนภัย !! มีการโจมตีผ่าน Bluetooth รู้แบบใหม่

 

Bluetooth Impersonation AttackS หรือ BIAS

ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผย พบว่ามีการโจมตีผ่านช่องทาง Bluetooth ในรูปแบบใหม่ เรียกว่า Bluetooth Impersonation AttackS หรือ BIAS โดยการโจมตีนี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถสวมรอยเป็นอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลได้

การโจมตีนี้อาศัยข้อบกพร่องของการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Link Key ที่เชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์หูฟัง และโทรศัพท์มือถือ โดยการปลอมแปลงนี้จะหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบสิทธิ์ อีกทั้งการโจมตีนี้ยังสามารถนำประโยชน์ไปใช้เพื่อการโจมตีในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วย

ผลกระทบ : อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการอัปเดตตั้งแต่ ธันวาคม 2019

คำแนะนำ : ทำการ Update Patch ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อทำการปิดช่องโหว่


ที่มา : https://thehackernews.com/2020/05/hacking-bluetooth-vulnerability.html

Share