เตือน Download Software เถื่อนเสี่ยงต่อการติด Malware !!!

Software ที่ผิดลิขสิทธิ์ หรือ ใช้โปรแกรม Crack

ในปัจจุบันหลายทท่านยังขาดความตระหนักถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ Software ที่ผิดลิขสิทธิ์ หรือ ใช้โปรแกรม Crack นั้นเอง โดยพบว่ามีการแจกจ่าย Software อยู่หลายเว็บไซต์ ซึ่ง Software ที่แจกฟรี ไม่อาจยืนยันได้ว่า Software นั้นจะปลอดภัย ในตัวอย่างต่อไปนี้  

มีผู้เชี่ยวชาญตรวจพบมีการแพร่กระจายของ Exorcist 2.0 Ransomware โดยการโฆษณา เพื่อหลอกให้เหยื่อกด Link ไปยัง เว็บไซต์ Crack Software ปลอมที่มีการแอบฝัง Malware Exorcist 2.0 Ransomware เอาไว้ 

หลักจากเหยื่อทำการ Download File นั้นตัว File จะประกอบด้วย File “.zip” ที่ถูกป้องกันด้วยการเข้ารหัสก่อนทำการแตก File  และจะมี Text File ภายในจะระบุรหัสผ่านของ File “.zip” เอาไว้  

หาก User ทำการแตก File และ Install โปรแกรม Crack จะพบว่าไฟล์ของ User ถูกเข้ารหัสโดยทันที นั้นหมายความว่า Computer ของคุณติด Ransomware แล้วนั้นเอง  

หากทำการเปิด File ที่ถูกเข้ารหัส พบว่าใน File จะมี Link ให้ Download Tor Browser เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าไปดูรายละเอียดในการชำระค่าไถ่ให้ผู้โจมตี 

วิธีการป้องกัน  

1.ดำเนินการตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Software ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ หากพบว่ามีให้ดำเนินการถอนการติดตั้งและทำการ Full scan ด้วย Software Antivirus 

2.ใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีแอบฝัง Malware มากับ Software เถื่อน 

3.ควรตระหนักไว้เสมอว่า “Software ผิดลิขสิทธิ์ โดยแจกฟรีแล้วปลอดภัย ไม่มีในโลกของไซเบอร์”

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fake-software-crack-sites-used-to-push-exorcist-20-ransomware/

https://www.joesandbox.com/analysis/289532/0/html

 

Share