พบ Hacker โจมตีผู้ใช้งาน Microsoft 365 ด้วยการ Phishing !!!

“TA2552” ที่ใช้การ Phishing เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Microsoft Office 365

นักวิจัยได้พบแคมเปญชื่อ “TA2552” ที่ใช้การ Phishing เพื่อเข้าถึงข้อมูลใน Microsoft Office 365 ของเหยื่อโดยใช้ Third-party Application ผ่านการให้สิทธิ์เข้าถึงแบบ OAuth2 

เมื่อเหยื่อเข้าไปที่ URL Phishing ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าคำยินยอมของ Microsoft Office 365 Third-party Application ที่  login.microsoftonline.com  และขอให้อนุญาตหรือปฏิเสธสิทธิ์การร้องขอ

หาก Browser ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องกับ Office 365 เหยื่อจะได้รับแจ้งให้ทำการตรวจสอบสิทธิ์ หาก Browser ได้รับความยินยอม Third-party Application ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี Office 365 แบบ Read-only ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เช่น รายผู้ติดต่อ,ข้อมูลส่วนตัว,และ E-mail แม้ว่าจะถูกปฏิเสธความยินยอม แต่ Browser จะยังคงถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Page ที่ควบคุมโดย Hacker

URL คำยินยอมที่ใช้ระหว่างขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth นั้นมีโครงสร้างที่คาดเดาได้ 

หน้าคำยินยอมอย่างเป็นทางการแสดงรายการสิทธิ์ที่ร้องขอโดย Third-party application.

สิทธิ์ทั้งหมดที่นักวิจัยพบเป็นแบบRead-only ถึงแม้ว่าจะดูไม่เป็นอันตราย แต่การอนุญาตให้อ่านInbox E-mail และรายชื่อติดต่อ อาจส่งผลให้ผู้โจมตีนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้

วิธีการป้องกัน  

1.ควรพิจารณาข้อมูลที่ได้รับทาง E-mail หรือ ข้อมูลที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ทุกครั้ง  

2.หากพบ E-mail ที่หน้าสงสัยควรลบทันที   

3.ไม่ควรเข้าไปในเว็บไซต์หรือรันไฟล์ที่แนบมากับ E-mail ที่หน้าสงสัย 

4.ตรวจสอบ URL ทุกครั้งก่อนที่จะทำการเข้าชมเว็บไซต์ 

ที่มา : https://www.proofpoint.com/us/blog/threat-insight/ta2552-uses-oauth-access-token-phishing-exploit-read-only-risks 

 

Share