พบ Malware ตัวใหม่บน Windows อาจถูกพัฒนาไป Linux หรือ macOS ได้

กลุ่มนักวิจัยทางไซเบอร์ได้ค้นพบ Malware ตัวใหม่โดยบังเอิญ ชื่อ “PyMICROPSIA” ซึ่งถูกแพร่กระจายอยู่บน ระบบปฏิบัติการ Windows และมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาไปโจมตียังระบบปฏิบัติการอื่นเช่น Linux หรือ macOS อีกด้วย โดยหลักการทำงานของ Malware นี้ถูกพัฒนามาจากภาษา “Python” ซึ่ง Malware ดังกล่าวมีความสามารถในการทำงานดังนี้  File uploading.  Payload downloading and execution.  Browser credential stealing. Clearing browsing history and profiles.  Taking screenshots.  Keylogging.  Compressing RAR files for stolen information.  Collecting process information and killing processes.  Collecting file listing information.  Deleting files.  Rebooting machine.  Collecting Outlook .ost file. Killing and disabling Outlook process. …
Read More