เตือนภัย !! Hacker ประกาศขายช่องทางการโจมตีเว็บไซต์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE พบผู้ไม่ประสงค์ดีทำการขายช่องทางที่ใช้ในการโจมตีไปยัง เว็บไซต์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (police.go.th)” โดยมีการเปิดเผยเทคนิคการโจมตีในรูปแบบ SQL Injectionไม่เพียงแต่จะขายช่องทางในการโจมตี ยังมีการขายข้อมูลที่โจรกรรมมาได้อีกด้วย ในมูลค่ากว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ คำแนะนำ ทั้งนี้รอการยืนยันจากทางผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าว ในเบื้องต้นแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เข้าถึงบนเว็บไซต์ หรือบน Application อื่น ๆ เช่น Email (ของหน่วยงาน) หรือ รหัสผ่านในการพิสูจน์ตัวตนเข้าใช้งานภายในหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานดังกล่าวควรมีการทำการทดสอบเจาะระบบเว็บไซต์ (Web Application Penetration Testing) หรือมีการทำ Secure Coding อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเช่นกัน
Read More

ข้อมูล Username , Password และเบอร์โทรศัพท์ คนไทยหลุดว่อน เปลี่ยนรหัสด่วน !!

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก โซ ซีเคียว เผย พบ Username และ Password ของ Social Media คนไทย หลุดขายยังตลาดมืด เมื่อเวลา 06:43 น. ของวันที่ 26 เม.ย 2564 ทีมผู้เชี่ยวชาญพบมีการเสนอขายข้อมูล Username, Password และ เบอร์โทรศัพท์ หลุดออกมาจากเว็บไซต์หนึ่งไม่ทราบรายละเอียด โดยผู้ไม่ประสงค์ได้แจ้งว่าสามารถเข้าสู่ระบบ Social Media ต่าง ๆ ชื่อดังได้ จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่าเป็นของคนไทย โดยมีจำนวนกว่า 90,000 User มีมูลค่า 300 เหรียญสหรัฐ คำแนะนำ ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบ Social Media  เช่น Facebook, Line, Instagram แม้แต่ E-mail…
Read More