ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมโครงการ Thailand National Cyber Academy รุ่นที่ 2

โครงการ Thailand National Cyber Academy

 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Thailand National Cyber Academy
โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ NCSA Thailand
ในหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
💻หัวข้อ SOC Analyst และ Threat Hunter รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 4

บรรยายโดย : อาจารย์วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltdบริษัท โซ ซีเคียว จำกัด
CISSP, SANS GCIH and GCFA, SSCP, CEHv8, Pentest+, Security+ MCT

โดยในหลักสูตรนี้ได้มีการใช้ระบบจำลองทางไซเบอร์ (Cyber Simulation)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือเเละปฏิบัติงานเสมือนสถานการณ์จริง

#SOSECUREมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity ครบวงจร
ทั้งด้าน Red Team และ Blue Team
ให้บริการ ทดสอบการเจาะระบบ ตรวจหาภัยคุกคาม
IT audit, CISSP, DLP, Pentest

 

Share