เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ชื่อดังแห่งหนึ่งถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี

SOSECURE พบผู้ไม่ประสงค์ดีทำการโจมตีเครื่อง Web Application Server

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE พบผู้ไม่ประสงค์ดีทำการโจมตีเครื่อง Web Application Server ของมหาวิทยาลัย ชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยผู้ไม่ประสงค์ดีอาศัยช่องโหว่ของอุปกรณ์ IIS ที่มีเวอร์ชัน 8.5 ในการโจมตีครั้งนี้ ซึ่งทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ทำการสร้างหน้าเพจใหม่ขึ้นมา (root.php) ในทุก ๆ Sub Domain ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ IIS เวอร์ชันดังกล่าว

ข้อแนะนำ

1. ดำเนินการ Update Patch ของ Software อยู่เป็นประจำ

หมายเหตุ : ทางทีมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว รวมถึงไม่มีเจตนาทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นเพียงการเตือนภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่ส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งสิ้น

#SosecureNews#ThaiCybersecurityNews#News#CyberNews

 

Share