Locked OS | SOSECURE MORE THAN SECURE

6 อันดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดจาก API

การโจมตีด้วย API นั้นอันตรายกว่าการโจมตีอื่นๆ

การโจมตีด้วย API นั้นอันตรายกว่าการโจมตีอื่นๆ โดยตัวอย่างของการโจมตีเช่น  Facebook มีบัญชีผู้ใช้ 50 ล้านบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วย API และ ในบัญชี Hostinger มีการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 14 ล้านราย เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ จึงต้องตระหนักถึงช่องโหว่ของ API ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าวได้

1.ไม่มีการเฝ้าระวังและการตรวจสอบ API 

เมื่อคุณขยายการใช้งานเครือข่ายบนคลาวด์ จำนวนอุปกรณ์และ API ที่ใช้ก็เพิ่มขึ้น ทำให้มีการตรวจสอบที่ไม่ทั่วถึงซึ่งส่งผลมองข้ามช่องโหว่ของ API  

API ที่แฝงอยู่ในเครือข่ายหรือเลิกใช้งานที่ไม่อยู่ในการเฝ้าระวังของทีมรักษาความปลอดภัย จะเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ API มากขึ้น  

2.API ไม่มีประสิทธิภาพ 

การให้ความสนใจกับการเรียกใช้ API เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคำขอซ้ำ ซึ่งเมื่อสอง API ที่ปรับใช้พยายามใช้ URL เดียวกัน อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน API ซ้ำซ้อนได้ เนื่องจากปลายทางของ API ทั้งสองใช้ URL เดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ API แต่ละรายการควรมี URL เฉพาะของตัวเอง 

3.ภัยคุกคามด้าน Service 

การโจมตี DDoS API แบบกำหนดเป้าหมายโดยการใช้ Botnets, Overload CPU, ใช้การประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ API, ส่งการเรียกใช้ Service ด้วยคำขอที่ไม่ถูกต้องและทำให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลที่ถูกต้องได้  
โดยการโจมตี DDoS API ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ API ทำงานอยู่เท่านั้น แต่ยังกำหนดเป้าหมายไปยังปลายทางของ API แต่ละรายการด้วย 

4.ลังเลเกี่ยวกับการใช้ API 

ในบริษัท B2B ส่วนใหญ่มักจะมักจะต้องเปิดเผย API utilization numbers กับทีมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในการทำงานร่วมกันและอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูล โดยสิ่งสำคัญคือการให้สิทธิ์เข้าถึง API การทำแบบนี้จะช่วยให้ไม่ต้องเปิด API กว้างเกินไปและสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

ต้องมีการตรวจสอบการเรียก API เมื่อมีการแชร์ระหว่างคู่ค้าหรือลูกค้าซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนใช้ API ตามที่ตั้งใจไว้และไม่ทำให้ระบบทำงานหนักเกินไป 

5.API Injection 

API injection เป็นคำที่ใช้อธิบายเมื่อมีการ injected โค้ดที่เป็นอันตรายพร้อมกับคำขอ API ซึ่งจะสามารถลบเว็บไซต์ทั้งหมดของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยช่องโหว่นี้สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ รวมถึงการขโมยข้อมูลดังนั้นจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยง เพิ่มการตรวจสอบอินพุตที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ injection และหลีกเลี่ยงการเรียกใช้อักขระพิเศษ 

6.การโจมตีอุปกรณ์ IoT ผ่าน API 

การใช้ IoT ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับระดับของการจัดการความปลอดภัย API ซึ่งผู้ไม่ประสงค์ดีมักจะใช้วิธีใหม่ๆ ในการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ IoT เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เกิดจากที่เกิดจากอุปกรณ์ IoT ดังนั้น จึงต้องอัปเดตอุปกรณ์ IoT ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 

หยุดความเสี่ยง API ด้วยการใช้ WAAP 

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เผชิญกับการคุกคามอย่างต่อเนื่องด้วยกรโจมตี API ด้วยช่องโหว่ใหม่ๆ  
ที่ปรากฏขึ้นทุกวัน ดังนั้นการตรวจสอบ API ทั้งหมดเพื่อหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ  

รวมถึง เพื่อให้การป้องกัน API ทำงานได้ จะต้องมีการมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัย API WAAP ซึ่งเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ 

Indusface WAAP เป็นวิธีแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ API ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจำกัด data flow  
ที่จำเป็น ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Web Application & API Protection (WAAP) 

ยังมาพร้อมกับการวิเคราะห์พฤติกรรม, การตรวจสอบที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก และ การจัดการ API เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นอันตรายบน APIs 

Ref: https://thehackernews.com/2022/09/6-top-api-security-risks-favored.html 

 

Share