Firewall ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรอย่างไร

Firewall ตัวช่วยตรวจสอบความปลอดภัยขององค์กร | SOSECURE

Firewall ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรอย่างตรงจุด

SOSECURE พร้อมพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Firewall ว่าแท้จริงแล้วไฟร์วอลล์ คืออะไร? เพื่อไขข้อสงสัยของใครหลาย ๆ คนว่า Firewall คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร โดยในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Firewall ทำหน้าที่อะไรมาให้แล้วอย่างครบถ้วน ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Firewall คือสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

แท้จริงแล้ว Firewall หรือ ไฟร์วอลล์ คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกับระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไฟร์วอลล์จะสามารถควบคุมการทำงาน เปิดเว็บไซต์ บล็อคเว็บไซต์ ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอม ซึ่งการทำหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้จะครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงการเข้าถึงการติดต่อภายในองค์กรอย่างการส่งไฟล์จากเครื่องต่อเครื่องด้วย เรียกได้ว่า Firewall คือตัวการสำคัญที่เข้ามาจัดระเบียบและดูแลความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ดี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ง่าย ๆ ไฟร์วอลล์คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายขององค์กรที่ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในองค์กร และที่สำคัญไฟร์วอลล์ยังสามารถปกป้องไม่ให้องค์กรถูกโจรกรรมข้อมูลผ่านทางไซเบอร์ได้อีกด้วย

สาเหตุสำคัญที่ต้องติดตั้ง Firewall

อย่างที่รู้กันเป็นอย่างดีว่าปัจจุบันนี้องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการระมัดระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์สูง แถมเมื่อก่อนการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นการใช้แบบส่วนบุคคล แต่เมื่อปัจจุบันองค์กรได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นหลักและใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจ ทำให้การติดตั้ง Firewall ในยุคนี้คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไฟร์วอลล์คือสิ่งที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานผ่านเครือข่ายขององค์กรได้จากความสามารถในการคัดกรองภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็น การขโมยข้อมูล ไวรัส และอื่น ๆ ไม่ให้เข้ามาสู่เครือข่ายขององค์กรนั่นเอง

การทำงานของไฟร์วอลล์เป็นอย่างไร?

เมื่อไฟร์วอลล์เป็นตัวช่วยชั้นดีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้องค์กรได้ ในหัวข้อนี้ SOSECURE เลยจะพาไปดูกันว่า Firewall ทำหน้าที่อะไร? ทำไมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามและเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยให้องค์กรได้ดี ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

คัดกรองข้อมูลการสื่อสาร

ไฟร์วอลล์จะทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลที่รับและส่งผ่านเครือข่ายอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่กำลังรับและส่งนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูลอันตราย ซึ่งไฟร์วอลล์จะทำให้สื่อสารกับคนในองค์กรได้โดยคอยคัดกรองอย่างสม่ำเสมอว่าจะส่งข้อมูลไปให้ใคร ใครคือผู้ส่ง คนส่งมีสิทธิ์ส่งไหม ใครส่งอะไรมา ผิดกฎเกณฑ์หรือไม่ และมีความเสี่ยงอย่างไร 

ตรวจสอบว่าปลายทางไม่อันตราย

โดยปกติแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะถูกตั้งชื่อเป็นรหัส IP ที่สุ่มขึ้นมา ซึ่งถ้าส่งข้อมูลไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งไฟร์วอลล์ก็จะทำการตรวจสอบว่าปลายทางนั้นอันตรายหรือไม่ ซึ่งถ้าไฟร์วอลล์เห็นว่าอันตรายก็จะทำการบล็อคการส่งและแจ้งเตือนผู้ควบคุมว่ามีการทำกิจกรรมแปลก ๆ ในระบบ

จัดระเบียบตามองค์กร

จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของไฟร์วอลล์นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรได้ดี แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไฟร์วอลล์ถูกตั้งค่าให้มีความสอดคล้องกับองค์กร ซึ่งจะต้องตั้งค่าต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญและกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น

  • แบ่งระดับความลับของข้อมูล
  • การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของคนในองค์กร

Firewall มีทั้งหมดกี่ประเภท? อะไรบ้าง?

การจะเพิ่มความปลอดภัยให้เครือข่ายขององค์กรได้อย่างแม่นยำก็จะต้องรู้ก่อนว่าไฟร์วอลล์มีทั้งกี่ประภท และแต่ละประเภทนั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง? ซึ่งในหัวข้อนี้ได้รวบรวมประเภททั้งหมดของไฟร์วอลล์มาให้แล้ว ไปดูกัน

Firewall Software เป็นโปรแกรมที่เหมือนเกราะป้องกันข้อมูลที่มี Software อยู่ในระบบปฏิบัติการ โดยจะสร้างแนวป้องกันไว้สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ใช้ CPU ประมวลผลการทำงาน ซึ่ง Firewall Software นั้นเหมาะกับการใช้งานแบบส่วนบุคคล จึงเป็นที่มาของ Firewall Hardware ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานในระดับองค์กรโดยเฉพาะ

Firewall Hardware จะเป็นการใช้งานอุปกรณ์จากภายนอก ซึ่งจะแตกต่างจาก Firewall Software เพราะ Firewall Hardware จะสามารถตั้งระบบความปลอดภัยให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

Packet Filtering Firewall จะทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มข้อมูลว่าตรงกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งถ้ากลุ่มข้อมูลผ่านเกณฑ์ได้ทั้งหมดก็จะถูกนับว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ จากนั้นข้อมูลกลุ่มนี้ก็จะถูกส่งออกหรือรับเข้ามาในเครือข่ายขององค์กร แต่ถ้ากลุ่มข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถูกนับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ และจะถูกปฏิเสธการนำเข้าและส่งออกนั่นเอง

Circuit-level Gateway คือ Firewall ที่จะตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่าย โดยจะสร้างเส้นทางเสมือนขึ้นเพื่อพิจารณาว่าเครือข่ายที่เข้ามานั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งไฟร์วอลล์ประเภทนี้จะสามารถตรวจสอบกลุ่มข้อมูลเองได้ แต่จะทำการตรวจผ่าน Transport Layer ใน OSI Model

Stateful Inspection Firewall จะตรวจสอบสถานะที่ตรวจสอบกลุ่มข้อมูลและติดตามว่ากลุ่มข้อมูลเคยเข้ามายังเครือข่ายแล้วหรือยัง ซึ่งการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจะเป็นการนำข้อมูลของกลุ่มข้อมูลที่ได้มาพิจารณารวมกัน 

Application-level Gateway เป็นไฟร์วอลล์ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาเส้นทางการส่งกลุ่มข้อมูล กรองข้อมูล และตรวจสอบเนื้อในกลุ่มข้อมูล อีกทั้งยังสามารถตรวจจับและปิดกั้นการโจมตีที่ไม่สามารถมองเห็นได้บนเครือข่าย OSI Model ได้อีกด้วย 

Next-generation Firewall จะสามารถตรวจสอบเส้นทางของเครือข่ายเข้ากับการตรวจสอบกลุ่มข้อมูลได้ รวมถึง Deep Packet Inspection (DPI) ที่เป็นวิธีขั้นสูงในการตรวจสอบและจัดการการรับส่งข้อมูลเครือข่ายได้ นอกจากนี้ Next-generation Firewall ยังสามารถตรวจจับการบุกรุกของการกรองมัลแวร์และโปรแกรมป้องกันไวรัสได้อีกด้วย

การออกแบบ Firewall ต้องทำอย่างไรบ้าง?

การออกแบบ Firewall จะต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กร เพราะไฟร์วอลล์คือสิ่งที่สามารถป้องกัน ตรวจสอบ ปิดกั้นกิจกรรมต่าง ๆ บนระบบเครือข่าย ดังนั้นการออกแบบไฟร์วอลล์จึงต้องอาศัยความร่วมมือที่มาจากองค์กรเพื่อทำให้การออกแบบไฟร์วอลล์สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรมากที่สุด

  • ระดับบริหาร จะต้องกำหนดนโยบายความปลอดภัยขององค์กร
  • ระดับ IT หรือระบบ Cybersecurity ขององค์กร จะต้องค้นหาไฟร์วอลล์ที่เหมาะสมกับปริมาณข้อมูลขององค์กร และจะต้องตรวจสอบการบุกรุก รวมถึงเก็บ Log ตามกฏหมาย
  • ระดับปฏิบัติการ จะต้องทำความเข้าใจวิธีตั้งรับเมื่อถูกบุกรุกจากภายนอก และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ IT มาดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์หลากหลายแบบของไฟร์วอลล์

จะเห็นได้ว่าไฟร์วอลล์คือสิ่งที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้เครือข่ายขององค์กรได้ดีมาก ๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ต้องมีเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่า Firewall นั้นจะมาพร้อมกับประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • ปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงขององค์กร
  • ลดช่องโหว่ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กร
  • ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานเครือข่าย
  • ตรวจสอบเครือข่ายเพื่อป้องกันการโจมตีและการละเมิด
  • สร้างเครือข่าย VPN

เริ่มสร้างระบบ Firewall โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE 

เมื่อไฟร์วอลล์คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน การติดตั้งและออกแบบ Firewall ที่มีประสิทธิภาพการทำงานได้แบบจัดเต็มจึงจำเป็นต้องคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดี ซึ่งองค์กรสามารถปรึกษา SOSECURE ที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้าน Firewall คืออะไร มีหน้าที่อย่างไรอย่างละเอียด และพร้อมจะออกแบบให้ Firewall ทำหน้าที่อะไร ๆ ได้อย่างแม่นยำและสามารถตอบสนองกฎเกณฑ์ขององค์กรได้อย่างตรงจุด

Share