นักวิเคราะห์ด้านไซเบอร์-Cybersecurity-Analyst

Cybersecurity Analyst นักวิเคราะห์ที่องค์กรต้องมี

Cybersecurity Analyst นักวิเคราะห์ระบบที่จำเป็นสำหรับองค์กร

Cybersecurity Analyst ตำแหน่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมี เพราะ Cybersecurity Analyst คือนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และข้อมูลสำคัญขององค์กร ดังนั้น Security Analyst ที่มาพร้อมกับ Security Analyst Skills จึงสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก

อย่างที่รู้กันว่า Cybersecurity คือสิ่งที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูลขององค์กรจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ Cybersecurity Analyst เป็นส่วนสำคัญที่สามารถเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cyber Security ขององค์กรให้มีคุณภาพและไร้ช่องโหว่ วันนี้ SOSECURE จะพาไปทำความรู้จักกับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst กัน

ทำไม Cybersecurity Analyst เป็นตำแหน่งที่องค์กรต้องมี!

เมื่อ Cybersecurity คือตัวช่วยที่เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้องค์กรและเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ที่สามารถทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรทำงานได้ดีและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อองค์กรมีตำแหน่ง Cybersecurity Analyst ในองค์กรก็วางใจได้เลยว่าระบบและข้อมูลที่สำคัญจะได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีจากความสามารถของตำแหน่งนี้นั่นเอง

หน้าที่สำคัญของ Cybersecurity Analyst คืออะไร?

ตามที่ โซซีเคียว ได้เกริ่นไปเล็กน้อยว่า Cybersecurity Analyst คือตำแหน่งนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่องค์กรควรมี เพราะสามารถช่วยทำให้ระบบความปลอดภัยขององค์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถป้องกันการโจรกรรมหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ดีมากกว่าเดิม ในหัวข้อนี้จึงจะพาไปดูกันว่าแท้จริงแล้ว Cybersecurity Analyst ที่มาพร้อมกับทักษะ SOC Service และสามารถเสริมเกราะป้องกันไซเบอร์ได้รอบด้านมีหน้าที่อย่างไร? ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลย

Cybersecurity Analyst จะทำการตรวจจับ วิเคราะห์ เฝ้าระวังความเสี่ยงระบบความปลอดภัยขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบระบบว่ายังคงสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ ซึ่งถ้าพบสิ่งผิดปกติก็จะทำการแก้ไขทันที

แน่นอนว่าระบบความปลอดภัยขององค์กรจะต้องมีการอัปเดตเป็นประจำ เพื่อทำให้ระบบมีความทันสมัยและสามารถป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมี Cybersecurity Analyst ไว้ในองค์กรจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะคนที่มีความสามารถในด้านนี้โดยตรงจะทำให้การออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยก็นับว่าเป็นหน้าที่หลักของ Security Analyst เพราะเมื่อทำการอัปเดตระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการตรวจสอบและทดสอบว่าการทำงานของระบบเป็นอย่างไร สามารถทำงานได้ดีตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

ด้วย Security Analyst Skills ที่สามารถทำให้ระบบความปลอดภัยขององค์กรมีคุณภาพดีมากขึ้นจึงมาพร้อมกับทักษะที่สามารถค้นหาจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเท่ากับว่าจะทำให้ระบบความปลอดภัยทำงานได้ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องอาศัยทักษะและความสามารถของ Cybersecurity Analyst ที่สามารถพัฒนาระบบความปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อควรรู้สำหรับการทำงานตำแหน่ง Cybersecurity Analyst

แน่นอนว่าการจะทำงานในตำแหน่ง Cybersecurity Analyst นั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวกับการทำงานด้านนี้ด้วย ซึ่งข้อควรรู้สำหรับการทำงานตำแหน่งนี้จะมีอะไรบ้าง? ไปดูกันเล

1. Sense of Urgency
Sense of Urgency นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับตำแหน่ง Cybersecurity Analyst เพราะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างรวดเร็วและนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้กับระบบความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก เพราะจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลสำคัญขององค์กรไว้เป็นความลับ เพื่อทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง

2. รู้เกี่ยวกับสายงาน Cyber Security
การทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องรู้ว่าเราต้องทำงานกับตำแหน่งใดและสายงานอะไรบ้าง เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security มีดังนี้

 • Security Architect
 • Security Consultant
 • Penetration Tester
 • Chief Information Security Officer
 • Network Engineer
 • System Engineer
 • Software Engineer
 • Web Developer


3. มีทักษะ Cyber Security

ตำแหน่ง Cybersecurity Analyst คือจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับ Cyber Security อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อให้การทำงานวิเคราะห์ระบบขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถเสริมเกราะป้องกันให้กับระบบขององค์กรได้อย่างดี

4. รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์
แม้ว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่แล้วก็จำเป็นจะต้องอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาระบบขององค์กรให้สามารถป้องกันภัยคุกคามและอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ป้องกันแฮกเกอร์
อย่างที่รู้กันดีว่าเหล่าแฮกเกอร์จะใช้จุดอ่อนหรือช่องโหว่ของระบบมาโจมตีระบบหรือโจรกรรมข้อมูลขององค์กร ดังนั้น Cybersecurity Analyst จึงต้องเข้าฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการป้องกันแฮกเกอร์อย่างสม่ำเสมอ

6. เข้าใจ C.H.E.W.

 • C – Cybercrime ปัญหาการถูกคุกคามด้านการเงิน
 • H – Hacktivism ปัญหาการถูกคุกคามด้านข้อมูลความลับขององค์กรที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
 • E – Espionage ปัญหาการถูกคุกคามหรือโจรกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือกับคนหมู่มาก
 • W – War, Cyberwar ปัญหาการถูกคุกคามด้านสงครามไซเบอร์ความมั่นคง


7. เข้า
เรียนคอร์ส Cyber Security
การเรียนคอร์ส Cyber Security จะทำให้ได้เรียนรู้กับเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Cyber Security อย่างสม่ำเสมอ แถมยังมีใบรับรองที่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

เตรียมตัวเรียนรู้ทักษะด้าน Cybersecurity Analyst กับ SOSECURE

คงจะเห็นกันแล้วว่า Cybersecurity Analyst คือตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับองค์และทีม SOC Service ทำให้ Cybersecurity Analyst เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับ Security Analyst สามารถรอติดตามคอร์สเรียนจาก SOSECURE ในวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2567 ที่พร้อมสร้าง Security Analyst Skills ให้แบบจัดเต็ม ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นที่บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน Cyber Range เพื่อทำให้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

Share