ความน่าเชื่อถือนักเจาะระบบ-OSCP-Certificate

OSCP Certificate รับรองความน่าเชื่อถือนักเจาะระบบ

เพิ่มความน่าเชื่อถือการเจาะระบบด้วย OSCP Certificate

เพิ่มความน่าเชื่อถือในวงการนักเจาะระบบด้วย OSCP Certificate โดย SOSECURE ที่มาพร้อมกับ
Cyber Security คอร์สเกี่ยวกับ OSCPโดยเฉพาะ ซึ่งรับรองว่าการเข้าร่วมคอร์สของเราจะสามารถเพิ่มความสามารถในการเจาะระบบและทำให้สามารถวิเคราะห์หาช่องโหว่ของระบบด้วย Offensive Security ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OSCP Certificate คืออะไร? ไปดูกัน!

OSCP Certificate คือใบรับรองสำหรับนักเจาะระบบสาย Pentester โดย OSCP Certificate นั้นจะเป็นการรับรองว่านักเจาะระบบมีความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบเจาะระบบ สามารถวิเคราะห์ช่องโหว่ ความผิดปกติของระบบรวมถึงหาวิธีป้องกันหรือปิดกั้นไม่ให้เกิดภัยคุกคามในอนาคต โดยหลัก ๆ แล้ว Offensive Security จะมีเป้าหมายดังนี้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของการระบุช่องโหว่ในระบบ เครือข่าย และแอปพลิเคชันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับทุกองค์กร ทำให้ผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้เป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก

ระบบต่าง ๆ ในองค์กรจะต้องสามารถป้องกันการโจรกรรมและปกป้องข้อมูลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี ทำให้การประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของระบบเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามเป็นอันขาด

เมื่อทราบแล้วระบบมีช่องโหว่ก็จะต้องทำการแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้นอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัว

มาตรการป้องกันของระบบเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันข้อมูลสำคัญของระบบ ดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันเป็นประจำจึงสามารถทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างดี

การทดสอบระบบในด้านต่าง ๆ เปรียบเสมือนการทดสอบเพื่อมองหาช่องโหว่ของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งในเมื่อ Offensive Security คือแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบที่มุ่งเน้นกับการวิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อนในระบบด้วยการทดสอบเจาะระบบ จึงทำให้ OSCP
Certificate สำคัญกับนักเจาะระบบเป็นอย่างมาก

ทำไม OSCP ถึงสำคัญต่อสายนักเจาะระบบ

ค้นหาช่องโหว่

ทักษะการค้นหาช่องโหว่ต่าง ๆ ในระบบ เครือข่าย และแอปพลิเคชันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อการใช้งานระบบขององค์กร ดังนั้นเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในด้านนี้จึงต้องมี OSCP Certificate เพื่อรับรองความสามารถนั่นเอง

มีความสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิค

ใบรับรองนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการเจาะระบบ

เขียนรายงานการเจาะระบบอย่างมืออาชีพ

ทักษะการเขียนรายงานการเจาะระบบอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบเจาะระบบ ซึ่งถ้ามีใบรับรองก็จะเป็นการยืนยันว่ามีทักษะนี้และสามารถทำได้อย่างเป็นอาชีพ

การสอบ OSCP ต่างไปจากแบบอื่นอย่างไร?

การสอบ OSCP Certificate จะมีความแตกต่างกับการทดสอบแบบอื่น ๆ เพราะ OSCP จะต้องฝึกฝน Practical Skills และ Virtual Labs โดยผู้สอบจะต้องสามารถยึดเครื่องทั้งหมดได้ภายใน 23.45 ชั่วโมง จากนั้นต้องส่งรายงานผลไปให้ Offensive Security ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย ซึ่งรายละเอียดของการทดสอบนี้จะเป็นอย่างไร? ไปดูกันได้เลย

ต้องลงมือปฏิบัติจริง

การจะได้ใบรับรอง OSCP นั้นจะไม่ใช่การสอบแบบอัตนัยหรือปรนัย แต่จะเป็นการลงมือทำ Hack กับ Lab ของจริง โดยจะมีเครื่องเป้าหมาย 5 เครื่อง และต้องทำได้อย่างน้อย 4 เครื่อง

Scan เครื่องเป้าหมายหา Services

การสอบ OSCP Certificate จะให้ Scan เครื่องเป้าหมายหา Services ที่มีช่องโหว่แล้วยิง Exploit จากนั้นก็หาทางยกระดับสิทธิ์ ซึ่งเมื่อยึดเครื่องได้แล้วจะมี Flag อยู่ที่ไฟล์ loca.txt หรือ proof.txt ซึ่งจำเป็นจะต้องถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้ด้วย

ประโยชน์ของการมีใบรับรอง OSCP

ประโยชน์ของการมีใบรับรอง OSCP Certificate นั้นมีอยู่หลากหลายข้อ โดยแต่ละข้อล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ให้กับเราได้ ซึ่ง SOSECURE  ได้รวบรวมประโยชน์ของใบรับรองนี้มาให้แล้วว่ามีอะไรบ้าง? ตามไปดูกันได้เลย

เพิ่มโอกาสในการหางาน

ใบรับรองเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการสมัครงานในสายงานนักเจาะระบบ เพราะเป็นการรับรองว่ามีความสามารถ ทักษะ และความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดี ดังนั้นการมีใบรับรองติดมือไว้จึงสามารถเพิ่มโอกาสในการหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเงินเดือน

นอกจากจะสามารถเพิ่มโอกาสในการหางานได้แล้ว ใบรับรองก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นอีกด้วย เพราะความรู้ที่มีอยู่เดิมนั้นได้ถูกต่อยอดและได้รับการพัฒนามาอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาทักษะด้านการเจาะระบบ

ทักษะการเจาะระบบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการดูแลระบบต่าง ๆ ของเครือข่าย และแอปพลิเคชันขององค์กร ดังนั้นการพัฒนาทักษะในด้านการเจาะระบบจึงจะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรและสามารถป้องกันระบบจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้

ยกระดับความน่าเชื่อถือ

การมี OSCP Certificate จะเป็นการยืนยันว่าเรามีความสามารถในด้านการเจาะระบบจริง รวมถึงสามารถใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการทำงานดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบให้กับองค์กร
และแน่นอนว่าจะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ดี

เตรียมพบกับคอร์สเรียน OSCP Certificate จากทาง SOSECURE
เร็ว ๆ นี้

สำหรับนักเจาะระบบที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้านนี้โดยเฉพาะสามารถรอติดตามคอร์สเรียนคุณภาพเยี่ยมจาก SOSECURE ที่จัดเต็มไปด้วยเนื้อหา Offensive Security ที่สามารถส่งเสริมให้สามารถทำการทดสอบ OSCP ได้ดี ซึ่งเนื้อหาในคอร์สจะเป็นโอกาสที่ทำให้ได้ลองทำการเจาะระบบและสามารถนำไปใช้ในการทดสอบจนได้รับ OSCP Certificate ได้ในที่สุด

Share