กำหนดการอบรมปี 2021

22 – 26 MAR

9 – 11 JUN

23 – 27 AUG

1 – 5 NOV

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน (40 ชม.)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • Cybersecurity Engineer
 • Cybersecurity Professional
 • IT Auditor

Overview Cybersecurity Framework

 • Introduction Of Cybersecurity framework
 • Cybersecurity framework mapping to other standard
 • Cybersecurity Implimentation
 • 5 Cybersecurity framework function (Indentify,Protect,Detect,Response,Recovery)
 • Understanding Cyber Attack framework (Cyber Kill chain frame,ATT&CK Attack framework)

Risk Management

 • Understand Cybersecurity Threat
 • Risk Management framework & Methodology
 • Risk Assessment & Evaluation Techniques
 • Risk Calculation & Risk Mitigation
 • Risk Assessment Tools

Infrastructure Security

 • OS Security
 • Network Security Controls
 • Infrastructure Security Protocols
 • Network Security Solution
 • Workshop Network Security Assessment
 • Workshop Web Application Firewall

Cloud Security

 • Overview Cloud Technology
 • Update Cloud Security Technology
 • Update New Threat Of Cloud Technology
 • Cloud Security Control
 • Clod Security Tutorial |Azure | Amazon AWS
 • Workshop Securing Cloud Infrastrusture (IaaS)

Application Security

 • Web Application security framework
 • OWASP Top 10
 • Overview DevSecOps Concept
 • Workshop DevSecOps Automation Security Tools
 • Update New Threat Of Web Application technology
 • Source Code Review Techniques
 • Web Application Security Scanner Tools
 • Workshop OWASP Top 10
 • Workshop NoSQL Injection
 • Workshop NodeJS Attack
 • Workshop How To Secure Web Application

Moblie Application Security

 • Overview Mobile Application
 • Moblie Application Architecture
 • Mobile Application Security Controls
 • Workshop Moblie Application Hacking(ISO,Android)
 • Workshop Security Mobile Application

IoT (Internet Of Things) Security

 • Overview IoT Technology
 • Benefit Of IoT Technology
 • Update New Threat Of IoT Technology
 • IoT Threat
 • IoT Security Concept & Control
 • Workshop IoT Hacking Techniques
 • Workshop Securing IoT Infrastructure

Incident Response and Handling

 • Benefit Of Incident Response
 • Incident Response Framework
 • Incident Handling Step
 • Incident Response on Cloud Computing
 • Workshop Evidence Acquisition For Digital Forensics

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure