กำหนดการอบรมปี 2021

23 – 25 JUN
18 – 20 OCT

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

วัตถุประสงค์

 • Understanding of Virtualization Technology
 • Understanding of Virtualization Threat and Hacking Techniques
 • Understanding of Securing Virtualization Technology (VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, Docker)
 • Understanding of Cloud Computing Architecture
 • Understanding of Cloud Computing Security (Microsoft Azure, Amazon AWS)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • Cybersecurity Engineer
 • Cybersecurity Professional
 • IT Auditor

Overview Virtualization Technology

 • What is Virtualization Technology
 • Type of Virtualization
 • Benefit of Virtualization
 • Containerization Concept
 • Virtualization Security Threats
 • Virtualization Security Model and Practices

VMware ESXi Security

 • Overview VMWare ESXi Architecture
 • VMWare ESXi Vulnerability and Hacking Techniques
 • Exploit VMWare and Escape the box to real system machine
 • VMWare ESXi Security Control and Hardening

Microsoft Hyper-V Security

 • Overview Microsoft Hyper-V Architecture
 • Microsoft Hyper-V Vulnerability and Hacking Techniques
 • Microsoft Hyper-V Security Control and Hardening

Docker Security

 • Overview Docker Architecture
 • Docker Vulnerability and Hacking Techniques
 • Privilege Escalation Docker
 • Docker Security Control and Hardening

Overview Cloud Technology

 • Overview Cloud Computing Model and Architecture
 • Cloud Security Threats
 • Cloud Security Control and Best Practice
 • Cloud Security Implementation

Amazon AWS Security

 • Overview Amazon AWS Service and Architecture
 • Amazon AWS Security Threats
 • Misconfiguration and Use Malicious Method ( Upload , Delete ) to Bracket
 • Amazon AWS Security Control and Best Practice
 • Amazon AWS Assessment Tools

Microsoft Azure Security

 • Overview Microsoft AzureService and Architecture
 • Microsoft AzureSecurity Threats
 • Microsoft AzureSecurity Control and Best Practice
 • Microsoft AzureAssessment Tools

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure