การจัดอบรมเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความอันครายจากภัยไซเบอร์

หลักการและเหตุผล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการนำไอทีมาใช้งานเชิงธุรกิจอย่างแพร่หลายทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และแม้กระทั่งการใช้งานในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป ความสะดวกสบายที่มากับเทคโนโลยีย่อมมากับภัยคุกคามที่เรามักคาดไม่ถึง เราต้องสร้างความพร้อมเพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรและของตนเองด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามต่าง ๆที่มากับการใช้งานไอที ผู้เข้าอบรมจะได้รับความเข้าใจในบทบาทของตนเองในองค์กร การปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ทำความรู้จักกับภัยคุกคามต่าง ๆและแนวทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากภัยคุกคามเหล่านั้น

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ IT อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามต่าง ๆ ในโลกของเทคโนโลยี
 • มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการใช้งานเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

IT
User
Executive User

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure
[/vc_row]