หลักการและเหตุผล

            ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการนำไอทีมาใช้งานเชิงธุรกิจอย่างแพร่หลายทั้งในภาคเอกชน ภาครัฐ และแม้กระทั่งการใช้งานในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป ความสะดวกสบายที่มากับเทคโนโลยีย่อมมากับภัยคุกคามที่เรามักคาดไม่ถึง เราต้องสร้างความพร้อมเพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรและของตนเองด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามต่าง ๆที่มากับการใช้งานไอที ผู้เข้าอบรมจะได้รับความเข้าใจในบทบาทของตนเองในองค์กร การปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ทำความรู้จักกับภัยคุกคามต่าง ๆและแนวทางป้องกันหรือหลีกเลี่ยงจากภัยคุกคามเหล่านั้น

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ IT อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามต่าง ๆ ในโลกของเทคโนโลยี
 • มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองในการใช้งานเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

IT User

Executive User

จำนวนวันอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
 • ความปลอดภัยจากภัยคุกคามบนโลกอินเตอร์เน็ตและภัยคุกคามต่างๆ
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2560
  • พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • พ.ร.บ ไซเบอร์
  • มาตรฐานด้านความปลอภัย ISO 27001:2013
  • การจัดการนโยบายความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม
  • รูปแบบหรือลักษณะการถูกโจรกรรม
  • การละเมิดความเป็นส่วนตัว
  • ภัยคุกคามจากการทำ Social Engineering
  • ภัยคุกคามในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
  • ภัยคุกคามจากมัลแวร์
  • ภัยคุกคามทางเครืือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
  • ภัยคุกคามบน Social Network
  • อุปกรณ์ spy หรือ อุปกรณ์ติตามต่างๆ
  • ภัยคุกคามบนอุปกรณ์ IoT
 • วิธีการรับมือจากภัยคุกคาม
  • แนวทางเพิ่มความปลอดภัยกับคอมพิวเตอร์องค์กร / ส่วนตัว
  • เพิ่มความปลอดภัยในการระบุตัวตน
  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
  • ป้องกันข้อมูลส่วนตัว
  • ระมัดระวังการใช้งาน Internet
  • ตระหนักกับการโจมตี Social Engineering
  • วิธีการรับมือเมื่อคอมพิวเตอร์ / บัญชี ถูกโจรกรรม

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure