Hacker มองหาข้อมูลงานวิจัย COVID-19 ที่จะขโมย

กลุ่มภัยคุกคามที่มีชื่อว่า AP29 พยายามที่จะขโมยผลการวิจัยวัคซีน COVID-19 จากสถาบันการศึกษาด้านวิชาการและเภสัชกรรมในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา ตามประกาศแจ้งเตือนจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกา (DHS), ศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCSC) และสำนักงานความปลอดภัยด้านการสื่อสารของแคนาดา (CSE) “ ตลอดปี 2020 APT29 ได้ตั้งเป้าหมายไปยังองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในแคนาดาส, หรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มสูงที่จะขโมยข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลการทดสอบวัคซีน COVID-19 ” จากผลการรายงานตั้งข้อสังเกต  AP29 ได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในการเข้าถึงเป้าหมาย ตามที่นักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ โดยใช้ Spear-phishing เก็บข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านหน้า login ขององกรค์เหยื่อ ตามมาด้วยช่องโหว่ Citrix code-injection bug (CVE-2019-19781), Pulse Secure VPN flaw (CVE-2019-11510), ปัญหา FortiGate (CVE-2018-13379) และ …
Read More

Trojans, Backdoors and Droppers : มัลแวร์ที่ผ่านการตรวจพบมากที่สุด

มัลแวร์ 3 ชนิดนี้ เป็นมัลแวร์ ติดอันดับต้นๆที่ถูกตรวจพบโดยหน่วยข่าวกรองด้านความปลอดภัยของทาง Kaspersky โดยใน 3 ไตรมาส นับเป็น 72% ที่ตรวจพบเจอไฟล์ที่ติดมากับมัลแวร์ 3 ประเภทข้างต้นนี้ ทางด้าน Kaspersky ได้อธิบายไว้ในรายงานว่า “เพื่อพัฒนามาตรการตอบโต้และการแก้ไขปัญหา นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยจำเป็นที่จะต้องระบุทราบถึงสาเหตุ และที่มาของต้นกำเนิดการโจมตีประเภทนี้ ฯลฯ” เปรียบเทียบกับมัลแวร์ประเภทที่เจอทั่วไปในปัจจุบัน ภัยอันตรายจาก backdoors และ trojan-dropper คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์และ 3 เปอร์เซ็นต์ของไฟล์ที่เป็นอันตรายทั้งหมดที่ถูกบล็อกโดยซอฟต์แวร์ของ Kaspersky มีคำขอจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Backdoors บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Android ตระกูลมัลแวร์ดังกล่าว เป็นที่น่าจับตามอง สำหรับนักวิจัยด้านความปลอดภัย แต่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับภัยคุกคามอื่นที่มุ่นเน้นไปทีการโจมตี Microsoft Windows จนเกิดความสนใจทีแตกต่างกันระหว่างนักวิเคราะห์ด้วยกันเอง เกี่ยวกับภัยคุกคามที่แพร่หลายนี้ สามารถอธิบายได้โดย จุดความสนใจในเรื่องของการโจมตีในขั้นตอนสุดท้าย ขณะที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส มุ่งเป้าไปในเรื่องของการป้องกันการโจมตีในขั้นแรกๆ…
Read More

Microsoft ปล่อย Update เพื่อปิดช่องโหว่ร้ายแรง!!!

 เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาทางทีม Microsoft ได้ปล่อย Update Patch ของช่องโหว่ต่างๆ กว่า 129 ช่องโหว่ รวมถึงช่องโหว่ร้ายแรง อีก 11 รายการเช่น ช่องโหว่ remote code-execution, SharePoint server, Windows Shell, VBScript และผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ไม่รวมถึงการโจมตีที่เป็น Zero-Day             • SMBv3 :มีช่องโหว่ที่แก้ไขออกมา 3 ประเภทได้แก่ denial-of-service vulnerability (CVE-2020-1284, information-disclosure vulnerability (CVE-2020-1206) และ remote code-execution (CVE-2020-1301)             • VBScript : เป็นช่องโหว่ที่สามารถเรียกใช้ remote code-execution ในภาษา Active Scripting ที่เกิดจาก VBScript จัดการกับหน่วยความจำที่ผิดปกติ ทำให้ผู้โจมตีสามารถเรียกใช้คำสั่งได้ตามอำเภอใจเสมือนว่าเป็นผู้ใช้ปกติ             คำแนะนำ : ให้ทำการดำเนินการ Update Patch ของอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ที่มา:  https://threatpost.com/microsoft-june-patch-tuesday-largest-ever-update/156430/
Read More

เครื่องมือในการโจรกรรมข้อมูลแบบใหม่ USBCulprit

นักวิจัยจาก Kaspersky ออกมาเปิดเผยเครื่องมือในการขโมยข้อมูลของเหยื่อที่ถูกพัฒนาโดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีในจีน ซึ่งมีเป้าหมายไปที่หน่วยงานรัฐบาล ไทย ลาว และเวียดนาม โดยเครื่องมือที่ถูกค้นพบใหม่นี้มีชื่อว่า USBCulprit ซึ่งเป็น Malware mujอาศัย USB Drive เป็นตัวช่วยในการโจรกรรม โดยมี Advanced Persistent Threat (APT) ที่ชื่อ Cycldek, Goblin Panda หรือ Conimes             หลักการทำงานของ USBCulprit อาศัย Keylogger ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบผ่าน RDP หลังจากนั้นจะมีการทำการ Download เครื่องมือเพิ่มเติมในการช่วยโจมตี เช่น lateral movement ใช้เครื่องมือชื่อ (HDoor) และ ในการดึงข้อมูลออกมาจากเครื่องเหยื่อ (JsonCookies และ ChromePass) โดยมีเป้าหมายไปที่ไฟล์นามสกุลเฉพาะเช่น *.pdf;*.doc;*.wps;*docx;*ppt;*.xls;*.xlsx;*.pptx;*.rtf และทำการถ่ายโอนข้อมูลกลับมายัง USB Drive ที่มา: https://thehackernews.com/2020/06/air-gap-malware-usbculprit.html
Read More

Microsoft มีการแจ้งเตือนการโจมตี Ransomware “PonyFinal”

Microsoft ได้ออกคำแนะนำให้แต่ละองค์กรตระหนักถึงการป้องกันจาก ransomware ในรูปแบบใหม่ซึ่งทำงานภายใต้ Java เพื่อการเจาะเข้าเครื่อข่ายภายในองค์กรและปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามสถานะได้  สิ่งที่พิเศษกว่า Ransomware ตัวอื่นๆคือเปลี่ยนช่องทางการแผร่กระจาย โดยที่ไม่ใช้วิธีการส่ง Mail Phishing ในการหลอกวงให้ เหยื่อทำการกด Payload                    ขั้นตอนการโจมตี ทำการโจมตีผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ระบบการจัดการ (Systems Management Server) ด้วยเทคนิค Brute-Force. หลังจาก Brute-Force สำเร็จจะทำการใช้สคริปต์ เพื่อทำการ Reverse Shell เพื่อถ่ายโอนและขโมยข้อมูล นอกจากนี้ทำการฝัง Backdoor โดยควบคุมจากระยะไกล หลังจากฝัง Backdoor ไว้แล้ว จะทำการ Leteral Movement ไปยังระบบอื่นในเครือข่าย โดยผู้โจมตีเลือกเป้าหมายที่มีการ Install Java Runtime Environment (JRE) ไว้เพื่ออาศัยช่องโหว่ของ JRE ทำการแพร่กระจาย Ransomware เครื่องเหยื่อที่ติด Ransomware PonyFinal จะโดนล๊อคไฟล์ด้วยนามสกุล “.enc” พร้อมทั้งมีไฟล์ “README_files.txt” โดยเนื้อหาจะเป็นวิธีการจ่ายเงินเพื่อปลดล๊อกไฟล์  ที่มา :  https://www.zdnet.com/article/microsoft-warns-about-attacks-with-the-ponyfinal-ransomware/
Read More

เตือนภัย !! มีการโจมตีผ่าน Bluetooth รู้แบบใหม่

ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผย พบว่ามีการโจมตีผ่านช่องทาง Bluetooth ในรูปแบบใหม่ เรียกว่า Bluetooth Impersonation AttackS หรือ BIAS โดยการโจมตีนี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถสวมรอยเป็นอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลได้           การโจมตีนี้อาศัยข้อบกพร่องของการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Link Key ที่เชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์หูฟัง และโทรศัพท์มือถือ โดยการปลอมแปลงนี้จะหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบสิทธิ์ อีกทั้งการโจมตีนี้ยังสามารถนำประโยชน์ไปใช้เพื่อการโจมตีในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วย           ผลกระทบ : อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการอัปเดตตั้งแต่ ธันวาคม 2019  คำแนะนำ : ทำการ Update Patch ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อทำการปิดช่องโหว่ ที่มา : https://thehackernews.com/2020/05/hacking-bluetooth-vulnerability.html
Read More

Microsoft Sway ใน Office 365 ตกเป็นเครื่องมือในการฟิชชิ่ง

PerSwaysion เป็นฟิชชิ่งแคมเปญที่กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ทำร่วมกันเพื่อการโจมตีที่มีประสิทธิภาพและเป็นวงกว้าง ซึ่งมีกลุ่มอาชญากรไซเบอร์จากเวียดนามเป็นตัวหลักในการดำเนินการร่วมกับกลุ่มอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเป็นสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักกฎหมาย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป แคมเปญนี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของ Microsoft Sway ใน Office 365 ทำให้ได้รับ credential ของบรรดาผู้บริหารแล้วสวมรอยส่งอีเมลฟิชชิ่งไปยังพนักงานคนอื่นๆ เพื่อหลอกถามข้อมูลสำคัญ ซึ่งขณะนี้มีบัญชีของผู้บริหารกว่า 150 คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ ที่มา : https://threatpost.com/microsoft-sway-abused-office-365-phishing-attack/155366/
Read More

แนวโน้มความปลอดภัยทางไซเบอร์จากไตรมาสแรกของปี63

 Ransomeware ทำให้สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าแย่ลง แทนที่จะเป็นเพียงการเข้ารหัสข้อมูล แต่ตอนนี้มีการขู่บังคับเหยื่อให้โอนเงินตามที่ผู้ร้ายต้องการ หากไม่ทำตามก็จะถูกเปิดเผยข้อมูลหรือขายต่อ Data breaches และ Phising ยังเป็นการโจมตีในอันดับต้นๆ เมื่อช่องทางการฟิชชิ่งไม่ได้มีแค่อีเมลอีกต่อไป แต่ยังมี SMS สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ แม้แต่การโทรศัพท์เพื่อหลอกให้เหยื่อบอกข้อมูลสำคัญของตน ไม่มีข้อมูลใดเป็นความลับในสังคมออนไลน์ ทุกอย่างที่เราโพสต์หรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตจะถูกบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการสามารถเรียกดูได้เสมอ  การเติบโตของสมาร์ทดีไวซ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเก็บรวบรวมข้อมูลประจำวันไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ แน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ก็ดึงดูดอาชญากรไซเบอร์ด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่สูงขึ้น กว่า 10 ปีมาแล้วที่อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ขณะเดียวกันจำนวนช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่พบก็มีมากขึ้นเช่นกัน การโจมตียานพาหนะด้วย Cyber-attackระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองของรถยนต์สมัยใหม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้มีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการจราจร โกดังดิจิตอลต่างๆตกเป็นเป้าหมายมากขึ้น การมาของเทคโนโลยีอย่าง IoT, Automation, AI, Big data ทำให้เกิดโกดังดิจิตอลซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ช่องโหว่จากOSที่พัฒนาขึ้นเอง คาดว่าในปี 2568 จะมีอุปกรณ์ IoT กว่า 7 แสน 5 หมื่นล้านเครื่องบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ซอฟต์แวร์ของตัวเอง ทำให้มีความเสี่ยงในการโดนโจมตีระยะไกลมากขึ้น ที่มา : https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/q1-2020-key-trends-in-cyber-security-4930.html
Read More

บัญชี Microsoft พบวิธีขโมยTeam ด้วยการส่งไฟล์ภาพ .gif

ข้อบกพร่องนี้เกิดจากวิธีรับรองความถูกต้องของรูปภาพ โดยแอปจะสร้าง JOSN Web Token ขึ้นมาสองตัว ตัวแรกคือ “authToken” ใช้รับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ตัวที่สองคือ “skypeToken” สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้กับทางเซิร์ฟเวอร์ ผู้โจมตีจะทำการเข้ายึดโดเมนย่อยที่มีช่องโหว่เอาไว้ก่อน เพื่อรอรับauthTokenจากเหยื่อ จากนั้นจะส่งไฟล์ภาพ.gif ที่แฝงลิงค์อันตรายไปยังห้องแชท เมื่อผู้ใช้เปิดดู บราวเซอร์ก็จะส่งคุกกี้ authToken ไปยังโดเมนย่อยที่ผู้โจมตีเปิดรอไว้โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว หลังจากได้รับ authToken แล้วก็จะนำไปสร้าง skypeToken เพื่อใช้ยึดบัญชีของเหยื่อต่อ ผู้เชี่ยวชาญจาก CyberArkกล่าวว่าการโจมตีนี้สามารถแพร่กระจายได้เองเหมือนกับเวิร์ม เพียงแค่มีผู้ใช้คนอื่นในห้องแชทหลงเข้ามาคลิกเปิดไฟล์ พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการใช้ช่องโหว่นี้เอาไว้ด้วย ที่มา : https://securityaffairs.co/wordpress/102344/hacking/hacking-microsoft-teams-accounts.html
Read More

macOS และ iOS ตกเป็นเป้า “Text-bomb” ครั้งใหม่

อุปกรณ์ Apple เสี่ยงต่อการโดนโจมตีด้วย “Text-Bomb” เพียงเปิดดูข้อความหรือโพสต์ที่เป็นภาษาสินธุ (Sindhi) ซึ่งเป็นภาษาราชการของปากีสถาน สาเหตุเกิดจากการที่ macOS และ iOS ไม่สามารถแสดง unicode ของภาษาได้ ทำให้ระบบเกิดความสับสนจนต้องรีสตาร์ทที่ผ่านมา Apple เคยประสบกับปัญหาแบบนี้จากตัวอักษรอาหรับที่มีความคล้ายคลึงกันกับอักษรอินเดีย ซึ่งวิธีการแก้ไขในตอนนี้แนะนำว่าให้ปิดการแสดงตัวอย่างข้อความบน iPhone ไปก่อนจนกว่าจะมีการอัพเดท ที่มา : https://threatpost.com/apple-text-bomb-crashes-iphones-message-notifications/155144/
Read More