เกี่ยวกับ SOSECURE

ในปัจจุบันวิถีชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนรูปแบบมาใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นทำให้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีความสำคัญเป็นอย่างมากรวมไปถึงองค์กรธุรกิจเองก็เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยการพัฒนา Application หรือระบบงานต่าง ๆ เพื่อเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากบุคคลหรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่าง ๆ
และอาจทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้

บริษัท SOSECURE จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศโดยการนำหลักการของ Cybersecurity Framework มาประยุกต์ใช้และออกแบบบริการต่าง ๆให้สอดรับกับองค์ความรู้สากลและเรามีประสบการณ์ทางด้าน Cybersecurity กว่า 10 ปีโดยทางบริษัทมีบริการทั้งด้าน Red Team และ Blue Team ดังนั้นจากสามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรอบด้านและเรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิจากสถาบันที่เป็นสากลเช่น
ISC2 ,SANS ,Offensive Security ,EC-Council ,CompTIA

เราคือบริษัท Cyber Security ในไทยที่รวมบริการ Cyber Security ให้กับคุณ

 • 2018 - Beginning of SOSECURE

 • 4 พฤษภาคม 2018

  Beginning of SOSECURE

  บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2018

 • 2019 - Road to Cybersecurity

 • ตั้งแต่ปี 2018

  Road to Cybersecurity

  บริษัท เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity สำหรับนักศึกษา และ SOSECURE ได้เป็นที่รู้จักในวงการ Cybersecurity

 • 2020 -White Hat Hacking for Security

 • เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2018 และจัดขึ้นทุกปี

  SOSECURE ได้ร่วมกับ Digital Economy Promotion Agency (DEPA)

  เปิดตัว โปรเจคที่มีชื่อว่า " White Hat Hacking for Security" โดยโปรเจคนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2018 และจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ความรู้ด้าน Cybersecurity นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 • 2021 -Development never stops

 • 2021

  -Development never stops

  บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรามีการพัฒนาและการเตรียมการป้องกันอย่างครอบคลุมในๆทุกๆด้านอยู่สม่ำเสมอ ทางบริษัทเราทำงานร่วมกับลูกค้าเราอย่างใกล้ชิดและพัฒนาปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยอยู่ตลอดมา เราไม่เคยหยุดพัฒนาการป้องกันระบบและการตรวจจับรูปแบบการโจมตีต่างๆ

 • 2022 - SOSECURE เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในธุรกิจ Cybersecurity

 • 2022

  SOSECURE เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในธุรกิจ Cybersecurity

  SOSECURE ได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงาน และองค์กรของรัฐเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการจัดการระบบและการจัดอบรมทั้งออนไลน์ ไปถึง Private Class โดยได้จัดการอบรมด้าน Cyberseucrity ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (Nationnal Cyber Security Agency - NCSA)

Certificate

Certificate SOSECURE

FUTURE – Further development

SOSECURE มีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จำเป็นต่อธุรกิจของเราและยังคงเป็น Cybersecurity ในระดับชั้นนำต่อไป Product – Service

RED TEAM

– Penetration Testing Service
– Attack Simulation Service
– Vulnerability Assessment Service

BLUE TEAM

– Threat Intelligent Service
– Incident Response Service
– Compromise Assessment Service
– SOC Consultant Service
– Cyber Drill Service
– IT Infrastructure Hardening
– IT Security Audit Service