COMPROMISE ASSESSMENT | SOSECURE MORE THAN SECURE

บริการดำเนินการตรวจสอบเครื่องเป้าหมายที่อาจมีความเสี่ยง

ให้บริการวิเคราะห์ควบคุมเครื่องเหยื่อ คือการดำเนินการตรวจสอบเครื่องเป้าหมายที่อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกยึดครองเครื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดี