บริการจัดการระบบ Cybersecurity ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ

 

ISO/IEC27001 | SOSECURE MORE THAN SECURE

ISO/IEC 27001

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 

Read more
Cybersecurity Framework | SOSECURE MORE THAN SECURE

CYBERSECURITY FRAMEWORK

กรอบการทำงานยอดนิยมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญ

Read more
ISO/IEC27701 PDPA IMPLEMENTATION | SOSECURE MORE THAN SECURE

ISO/IEC 27701 PDPA IMPLEMENTATION

ISO ได้มีการประกาศมาตรฐานใหม่ ISO/IEC 27701

Read more
CYBERSECURITY COMPLIANCE | SOSECURE MORE THAN SECURE

CYBER SECURITY COMPLIANCE

สถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว พร้อมกับภัยคุกคาม    ด้านไซเบอร์

Read more