วัชรพล วงศ์อภัย

Watcharaphon Wongaphai

CEO / Founder SOSECURE co.,ltd

  • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
  • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
  • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • อาจารย์พิเศษบรรยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity