กำหนดการอบรมปี 2019

ติดต่อ โทร. 061-564-5294

หลักสูตรนี้เหมาะสำหร้บ

 • Junior Security Analyst
 • Senior Security Analyst
 • ผู้สนใจเท่าไป

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

Basic Network and System Infrastructure

 • Basic Networking
 • Basic Operating System
 • Basic Virtualization
 • Understand Network and Security Devices
 • Design Log Architecture for Good Detection

Cybersecurity Threats

 • Network Scanning
 • Bruteforce and Password Cracking
 • Exploitation and Buffer Overflow
 • Web Application Threat
 • Malware Threat
 • Denial of Service Attack
 • Network Sniffing
 • Insider Threat
 • Understand IOC (Indicator of Compromise)

Overview SOC (Security Operation Center)

 • What is SOC?
 • Type of SOC
 • SOC Service Catalog
 • SOC Roles and Responsibility
 • SOC Architecture
 • Type of Incident and Incident Severity

Incident Management Process

 • SOC Processes and Sub-Processes
 • SOC Documentation

Security Analyst Skills and Certification

 • Technical Skill sets
 • Soft Skill
 • Useful Security Analyst Certification
 • Good Knowledge for Security Analyst

Intrusion Analysis & Incident Handling Techniques

 • Log Analysis Tools
  • Workshop: Log Analysis to Cyber Security
   Threats
 • Network Traffic Analysis Tools
  • Workshop: Network Analysis to Cyber Security Threats
 • Analyze and Drilldown Threats
 • Case Study and Workshop: Analyze Cyber Security Threat
 • Incident Handling Step

Use Case Development

 • What is Use Case?
 • Use Case Development Methodology
 • Use Case’s Criteria
 • Data Feed Determination
 • Use Case’s Condition
 • How to Apply Use Case to SIEM

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure