เรียนรู้เพื่อการจัดตั้ง Security operation center

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Senior Security Analyst
 • Operation Manager
 • SOC Manager

ระยะเวลาในการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

Need for a Security Operations Center (SOC)

Building SOC

 • Components of an effective SOC
 • Define SOC Goal
 • SOC Functions
 • SOC Service Catalog
 • SOC Architecture
 • SOC GAP Analysis
 • Sizing SOC
 • Budgeting
 • In-House SOC vs MSSP

Risk Assessment & BIA Analysis

 • Identified Business Function and Critical Services
 • Review Company Infrastructure
 • Identified Threats and Vulnerability
 • Security Control Mapping and Log Source determination

Use Case Development

 • Identified Risk Scenarios
 • Use Case Development and Log Correlations

SOC Roles and Responsibility

 • Design Operation team and Structure
 • SOC Organization Chart
 • SOC’s Team Competency

Security Analyst Skills and Certifications

 • Technical Skill sets
 • Soft Skill
 • Useful Security Analyst Certification
 • Good Knowledge for Security Analyst

SOC Operation Management

 • Design resource for Daily Operation
 • Design for SOC Procedure
 • Design KPI
 • Design SLA
 • Design OLA

SOC Processes

 • Building SOC Process & Procedure
 • Design Workflow and Documentation
 • Incident Management Process

SOC Deliverable

 • Type of Report
 • Design Report

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure