INCIDENT RESPOND ตอบสนองต่อภัยคุกคาม | SOSECURE MORE THAN SECURE

Incident Response คือองค์ประกอบสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์

 

Incident Response คือองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในโลกดิจิทัลที่การละเมิดความปลอดภัยแพร่หลายมากขึ้นนี้ สิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องมีนั่นก็คือกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตี หรือ Incident Response เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อ Security Incident ได้อย่างทันท่วงที

 

สำหรับความหมายของ Security Incident นั้น ต้องบอกเลยว่า Security Incident คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและความสมบูรณ์ของระบบ IT รวมถึงความพร้อมใช้งานของระบบองค์กรเกิดความผิดปกติ อาจครอบคลุมตั้งแต่การบุกรุกเล็กน้อยไปจนถึงการละเมิดข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีองค์กรจะมีขนาดใดก็ตาม Security Incident คือสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ความไว้วางใจของลูกค้า และเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร

 

เพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตี ทาง SOSECURE บริษัทให้คำปรึกษาด้าน Cybersecurity และดูแลความปลอดภัยให้กับองค์กร มาพร้อมบริการและความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้แต่ละองค์กรเพิ่มความสามารถในการปกป้องระบบ ข้อมูล และชื่อเสียงขององค์กรเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วย 

 

“…Incident Response คือการรับมือกับสถานการณ์ที่มากกว่าการควบคุมความเสียหาย

เพราะบทบาทของ Incident Response คือการปกป้องความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร…”

 

ขั้นตอนของบริการ Incident Response จาก SOSECURE มีอะไรบ้าง?

 

ในยุคที่ทุก ๆ ต่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การปกป้องระบบที่สำคัญ และการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด และเพื่อตอบสนองต่อสิ่งนี้ SOSECURE บริษัทให้คำปรึกษาด้าน Cybersecurity และดูแลความปลอดภัยให้กับองค์กรจึงได้นำเสนอบริการ Incident Response ที่ครอบคลุม ซึ่ง Incident Response คือกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการลดความเสียหายและเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งขึ้น 

โดยขั้นตอนของบริการ Incident Response จาก SOSECURE ก็จะมีดังนี้

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เหตุการณ์และการระบุสาเหตุ

ทีม Incident Response ของ SOSECURE เชี่ยวชาญในการระบุลักษณะและขอบเขตของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในทีมจะมีการใช้เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงที่หลากหลายเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึก โดยกระบวนการที่ว่านี้ครอบคลุม…

 • การจำแนกเหตุการณ์ จัดหมวดหมู่เหตุการณ์ตามประเภทของเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูล การติดมัลแวร์ หรือการละเมิดความปลอดภัยรูปแบบอื่น
 • การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดขอบเขตและผลกระทบของเหตุการณ์
 • การระบุสาเหตุแท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกัน

 

การตอบสนองและป้องกันการลุกลามอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือต่อเหตุการณ์เมื่อถูกโจมตี และ SOSECURE เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งนี้เป็นอย่างดี โดยทีม Incident Response คือทีมที่สามารถดำเนินการในการรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมในเรื่องของ…

 • แยกระบบที่ได้รับผลกระทบ ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่เกิดความเสียหาย
 • ป้องกันการลุกลามและการแพร่กระจายของมัลแวร์หรือการบุกรุกอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
 • การสื่อสารที่โปร่งใสโดยจะมีการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ

 

การกู้คืนระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

หากองค์กรได้รับการโจมตีทางไซเบอร์และทีม Incident Response ของ SOSECURE สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วก็จะมีการโฟกัสไปที่การกู้คืนตัวระบบที่ถูกโจมตี โดยขั้นตอนนี้จะครอบคลุม…

 • การกู้คืนระบบที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการทำงานปกติ
 • หากมีการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลเกิดความเสียหายหรือถูกบุกรุกก็จะได้รับการกู้คืนหรือสร้างขึ้นใหม่หากเป็นไปได้
 • การจัดการแพตช์ของการแก้ไขช่องโหว่เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์โจมตี

ทาง SOSECURE ไม่คิดว่า Incident Response คือกระบวนการที่เป็นเพียงการควบคุมความเสียหาย แต่เรายังถือว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้และการปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตอีกด้วย โดยขั้นตอนนี้จะครอบคลุม…

 • การวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ ตรวจสอบเหตุการณ์ ลำดับเวลา และการดำเนินการระหว่างการเผชิญเหตุการณ์โจมตีอย่างละเอียด
 • การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยการเจาะลึกถึงปัจจัยที่ทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่แรก
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายกัน

 

การติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในโลกดิจิทัลที่ภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่ง SOSECURE ช่วยให้มั่นใจได้ว่าองค์กรต่าง ๆ สามารถที่จะ…

 • ใช้ระบบการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
 • ให้ความรู้แก่พนักงานในการรับรู้และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อัปเดตแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อก้าวนำหน้าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่

 

Incident Response คือสิ่งที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันในการเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ครอบคลุม การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การกู้คืนระบบโดยรวม การวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง SOSECURE ช่วยให้องค์กรไม่เพียงแต่รอดจากเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคตได้อีกด้วย

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากบริการ Incident Response คือด้านไหนบ้าง?

บริษัทด้าน Cybersecurity ในไทยอย่าง SOSECURE มาพร้อมกับข้อเสนอสำหรับบริการต่าง ๆ และ การฝึกอบรม Cybersecurity คอร์สเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง Incident Response ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรตอบสนองและบรรเทาเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้าน ซึ่งประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากบริการ Incident Response คือ

 


โดยทั่วไป SOSECURE จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ สามารถจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีม Incident Response จาก SOSECURE สามารถให้ความเชี่ยวชาญที่อาจมีไม่พร้อมภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีทรัพยากรจำกัดได้

ทีม Incident Response จาก SOSECURE มีความสามารถในการติดตามและตอบสนองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ทุกวัน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

หลาย ๆ องค์กรมีความกังวลในเรื่องของการสร้างทีมรับมือเหตุการณ์ภายในองค์กร เพราะกลัวว่าจะมีราคาแพงและใช้ทรัพยากรมาก และด้วยข้อกังวลเหล่านี้บริการ Incident Response คือสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างมาก เพราะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เข้าถึงบริการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับมืออาชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องจ้างและดูแลทีมงานเฉพาะขององค์กรแบบเต็มเวลา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก อีกทั้งการจ้างทีมจากภายนอกในการทำ Incident Response ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถโฟกัสไปที่การดำเนินงานภายในองค์กรตนเองได้มากขึ้น ในขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริการ Incident Response คือบริการรับมือเหตุการณ์ภายในองค์กรที่สามารถปรับขนาดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ บริการต่าง ๆ สามารถปรับให้เข้ากับขนาดและความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรจะได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางผู้ให้บริการ SOSECURE จะมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อช่วยในการตรวจจับภัยคุกคาม วิเคราะห์เหตุการณ์ และตอบสนองอัตโนมัติ

ทางทีม SOSECURE จะมีการทำ Incident Response เป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นไปที่การลดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับ กักกัน และบรรเทาเหตุการณ์ ซึ่งการตอบสนองอย่างรวดเร็วจะช่วยลดผลกระทบของการละเมิดและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมได้

ด้วยความที่ Incident Response คือกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตี วิเคราะห์สาเหตุของการถูกโจมตี ไปถึงสรุปผลการวิธีป้องกันเพื่อพัฒนาระบบ แน่นอนว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจะมีการบันทึกสิ่งที่พบเจออย่างละเอียดและดำเนินการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์เพื่อระบุสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้

เรียกได้ว่า Incident Response คือบริการจาก SOSECURE ที่สามารถนำไปสู่การรับมือกับเหตุการณ์ การประหยัดต้นทุน และการป้องกันภัยคุกคามที่กำลังพัฒนาที่ดีขึ้นได้ สำหรับองค์กรที่ต้องการเสริมความปลอดภัยโดยไม่ต้องมีภาระในการจัดการทีมรับมือเหตุการณ์ภายในองค์กรของตนเอง บอกเลยว่า Incident Response คือทีมบริการที่ตอบโจทย์มาก ๆ 

 

เป้าหมายของการทำ Incident Response คืออะไร? ทำไมถึงต้องทำ?

 

ด้วยความที่ทุกองค์กรในปัจจุบันต่างพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากขึ้น จึงทำให้ความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และ เมื่อองค์กรเผชิญกับอันตรายที่เพิ่มขึ้นนี้ กลยุทธ์การรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามที่แข็งแกร่งอย่างทันท่วงที หรือ Incident Response จาก SOSECURE ผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity คือสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันความเสียหายจากภัยคุกคามเหล่านั้นได้ และเป้าหมายของบริการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบของเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกอีกด้วย ซึ่งหากถามว่าเป้าหมายของการทำ Incident Response คืออะไรบ้าง ด้านล่างนี้คือคำตอบ!

 

เพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่เสียหายเลย

เป้าหมายหลักของกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตี หรือ Incident Response คือการลดความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยให้เหลือน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูล การติดมัลแวร์ หรือการโจมตี DDoS การตอบสนองด้วยกลยุทธ์การรับมือที่ดีสามารถจำกัดอันตรายและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้

 

เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ด้วยการค้นพบและควบคุมเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จะสามารถป้องกันการหยุดทำงานในส่วนอื่นของระบบ ป้องกันการสูญเสียทางการเงิน และป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กรได้ อีกทั้งการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยความพยายามปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและสินทรัพย์ดิจิทัลจากการโจรกรรม การปลอมแปลง หรือการทำลาย รวมถึงการแยกระบบที่ถูกบุกรุกและการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยจะช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญได้เป็นอย่างดี

 

เพื่อหาแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เป้าหมายหลักอีกอย่างหนึ่งของการทำ Incident Response คือการระบุแหล่งที่มาหรือสาเหตุของเหตุการณ์ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นเป็นได้หลายอย่าง อาจจะเป็นแฮกเกอร์ภายนอก ภัยคุกคามภายใน หรือช่องโหว่ของระบบ ดังนั้นการทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงผ่าน Incident Response คือสิ่งสำคัญในการป้องกันเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในอนาคต

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับ

การรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตียังมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอีกด้วย การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดจะทำให้องค์กรต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้

 

เพื่อการสื่อสารที่มีความโปร่งใส

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือเป้าหมายพื้นฐานของ Incident Response เนื่องจากกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีนั้นเกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมถึงพนักงาน ลูกค้า และพาร์ตเนอร์ขององค์กรทราบถึงสถานการณ์และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไข ซึ่งความโปร่งใสนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

 

เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอยู่เสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้จากแต่ละเหตุการณ์ วิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาด และวิธีปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งการตรวจสอบทั้งหมดจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยขององค์กรเมื่อเวลาผ่านไป

 

เพื่อลดเวลาตอบสนอง

การทำ Incident Response เป้าหมายคือการพยายามลดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับ ตอบสนอง และกู้คืนจากเหตุการณ์โจมตีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการตอบสนองที่รวดเร็วสามารถจำกัดความเสียหายและลดระยะเวลาของการหยุดชะงักการดำเนินงานขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เพื่อการจัดการต้นทุนอย่างคุ้มค่า

ความคุ้มค่าก็เป็นเป้าหมายของ Incident Response เช่นกัน ซึ่งกระบวนการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนเหตุการณ์ การสืบสวน และการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 

เพื่อรักษาชื่อเสียง

Security Incident คือสิ่งที่อาจทำให้ชื่อเสียงขององค์กรเสื่อมเสีย ดังนั้นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของการทำ การทำ Incident Response คือการตอบสนองต่อเหตุการณ์เพื่อลดความเสียหายต่อชื่อเสียงผ่านการดำเนินการอย่างรวดเร็วและการสื่อสารที่โปร่งใส

 

เพื่อเตรียมพร้อมต่อการโจมตีในอนาคต

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นโจมตีในการเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ในอนาคตได้ หากผู้โจมตีรู้ว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาอาจมีโอกาสกำหนดเป้าหมายน้อยลงและอาจเปลี่ยนเป้าหมายในการโจมตีใหม่

 

จะเห็นได้ว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระบวนการรับมือต่อเหตุการณ์โจมตี หรือ Incident Response นั้นมีหลากหลายแง่มุมด้วยกัน โดยจะครอบคลุมมาตรการที่เป็นวิธีป้องกันภัยไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก รวมถึงยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปรับปรุงของระบบภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

สิ่งที่องค์กรต้องเจอหากไม่มีความเข้าใจใน Incident Response

 

Incident Response คือกระบวนการที่ซับซ้อนและมาพร้อมกับความท้าทาย รวมถึงข้อผิดพลาด ซึ่งการที่องค์กรไม่มีความเข้าใจในการกระบวนการรับมือสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีจะทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่พบเจอได้ โดยองค์กรอาจจะต้องเจอกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้หากไม่มีความเข้าใจใน Incident Response

 


องค์กรหลายแห่งขาดแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์เมื่อถูกโจมตีอย่างชัดเจน หรือประเมินความสำคัญของการเตรียมพร้อมต่ำไป ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสม การรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

ด้วยความที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้ค้นหาและตอบสนองต่อการโจมตีแบบใหม่และขั้นสูงเป็นเรื่องที่ท้าทาย

องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางมักจะขาดทรัพยากรทั้งในแง่ของบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิผล

การค้นหาและการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากภายใน เช่น พนักงานที่มีเจตนาร้าย อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักมีสิทธิ์เข้าถึงระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและบันทึกจำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยระบบ IT แบบใหม่ สามารถทำให้ทีมจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรเกิดความกดดันและความเครียดได้ ทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างภัยคุกคามจริงและภัยคุกคามลวง

เมื่อพิจารณาถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้องลงทุนในการทำความเข้าใจและดำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการมีแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่กำหนดไว้อย่างดี ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงาน และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานในองค์กรมีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Cybersecurity คอร์สฝึกอบรมจาก SOSECURE จะทำให้พนักงานภายในองค์กรได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการเตรียมพร้อมในการรับมือและตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้น

เห็นอย่างนี้แล้วหลาย ๆ องค์กรคงเข้าใจถึงผลกระทบของภัยทางไซเบอร์และคงรู้แล้วว่า Incident Response คือสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับองค์กร เนื่องจาก Incident Response เป็นกระบวนการในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อถูกโจมตีที่สามารถปกป้ององค์กรจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และการทำ Incident Response เป้าหมายคือเพื่อช่วยยับยั้งและตอบสนองภัยคุกคามนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่เกิดความเสียหายเลยนั่นเอง 

 

“องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง

ของกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง

คือแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ หรือ Incident Response ที่มีประสิทธิภาพ”