กรอบการทำงานยอดนิยมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญ คือ

1. Identity
2. Protect
3. Detect
4. Response
5. Recovery

สำหรับช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดย Frameworkดังกล่าวถูกพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสำหรับองค์กรทุกระดับและทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการเงิน โทรคมนาคม และอื่นๆ