IT SECURITY AUDIT ไอทีออดิท | SOSECURE MORE THAN SECURE

Cybersecurity Audit คือการตรวจสอบระบบ IT ภายในองค์กรเพื่อความปลอดภัยแบบขั้นกว่า 

Cybersecurity Audit คือกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้องค์กรมั่นใจถึงระบบภายในองค์กรว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และที่เป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กรนั้น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง Cybersecurity IT Audit นี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยด้านไอที (IT Security) ในทุก ๆ องค์กรเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก Cybersecurity Audit คือสิ่งที่ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดย Cybersecurity Audit นี้ จะมุ่งเน้นไปที่การตรวจประเมินการบริหารจัดการและมาตรการควบคุมที่ครอบคลุม “People, Process, Technology” พร้อมทั้งสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่องค์กรกำหนด 

SOSECURE ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity ที่เชื่อถือได้ เรามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการดำเนินการตรวจประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยบริการของเราจะเน้นการตรวจประเมินตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเช่น NIST, ISO/IEC 27001 เป็นต้น ซึ่งบริการตรวจประเมินของ SOSECURE ไม่เพียงระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่องค์กรสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อีกด้วย 

 

เพียงใช้บริการ Cybersecurity Audit จาก SOSECURE 

ก็สามารถรับมือภัยคุกคามและความเสี่ยงไซเบอร์ได้อย่างมั่นใจ 

 

“เพราะ…Cybersecurity Audit คือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างการป้องกันทางไซเบอร์ได้อย่างรอบด้าน”

 

 

 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการใช้บริการ Cybersecurity Audit  กับ SOSECURE 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการเลือกใช้ Cybersecurity Audit คืออะไร? ด้วยความที่ Cybersecurity คือการตรวจประเมินการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และ Cybersecurity Audit คือส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรมั่นใจว่าความเสี่ยง หรือภัยคุกคามไซเบอร์ที่องค์กรจะเผชิญนั้น มีการป้องกันและสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุม

บริการ Cybersecurity Audit ของ SOSECURE จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับการประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างครอบคลุม การประเมินเหล่านี้จะระบุช่องโหว่และจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

การระบุช่องโหว่ทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบจะเปิดเผยช่องโหว่ในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบเครือข่าย ซึ่งทีม Technical Aduit จาก SOSECURE จะเจาะลึกเข้าไปในสภาพแวดล้อมด้าน IT เพื่อระบุจุดอ่อนเฉพาะที่อาจถูกบุกรุก หรืออาจถูกโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดี เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันที

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

องค์กรต่าง ๆ จะได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึง กลไกการปกป้องข้อมูล และความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่หลากหลายได้

การประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

SOSECURE จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและผลกระทบทางการเงิน ทั้งยังเกี่ยวข้องกับการรักษาความไว้วางใจของลูกค้า

โซลูชันของบริการ Cybersecurity IT Audit ที่ปรับแต่งได้

เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีม Technical Aduit ของ SOSECURE จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรนั้น ๆ เพื่อพัฒนากลยุทธ์และคำแนะนำที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ด้าน IT ที่เป็นตามรูปแบบการดำเนินงานเฉพาะของแต่ละองค์กร

การศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

SOSECURE มีการอัปเดตความรู้ผ่าน Cybersecurity คอร์สเรียนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับพนักงานภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการรู้ไม่เท่าทัน

การปรับปรุงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

การตรวจสอบจะประเมินประสิทธิภาพของแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่องค์กรได้วางไว้ และจะมีการให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความสามารถขององค์กรในการลดผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่า Cybersecurity Audit คือบริการที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้ามเลย เนื่องจากสิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการทำ Cybersecurity Audit คือการประเมินระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม พร้อมด้วยคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญ Technical Aduit อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะใช้ให้องค์กรเสริมสร้างการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี 

 

องค์ประกอบของ IT Audit มีอะไรบ้าง?

ในการทำ Cybersecurity IT Audit ประกอบด้วยหลาย ๆ องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและสามารถรับรองความปลอดภัยของระบบจากการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ โดยองค์ประกอบของการตรวจประเมิน Cybersecurity IT Audit ก็จะประกอบไปด้วย

การกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบให้ชัดเจนเป็นพื้นฐาน 

การระบุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอบเขตการตรวจประเมินที่ชัดเจนจะทำให้มั่นใจได้ว่าการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเป้าหมายเฉพาะของการตรวจสอบ 

ซึ่งอาจรวมถึงไปถึงเป้าหมายที่ต้องทำการตรวจสอบ เช่น การระบุช่องโหว่ การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการประเมินแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดแผนการตรวจประเมินโดยละเอียด

จะช่วยให้สามารถสรุปแนวทาง วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบ รวมถึงความรับผิดชอบและกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างแม่นยำ

ความเชี่ยวชาญการตรวจประเมินด้านเทคนิค

การที่องค์กรมีทีม Technical Aduit ที่มีทักษะและความรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งทีมนี้ควรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของเครือข่าย การจัดการข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล และระบบซอฟต์แวร์ เพื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างละเอียด

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการทำ IT Audit ซึ่งการรวบรวมข้อมูลที่ว่านี้ก็จะรวมถึงการได้รับเอกสาร การกำหนดค่าระบบ นโยบายความปลอดภัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ

✔ การตรวจประเมินมาตรการควบคุม

การตรวจประเมินมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิคการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้มาตรฐานสากลเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจประเมินเช่น NIST, ISO/IEC 27001 เป็นต้น 

✔ การประเมินการตอบสนองเหตุการณ์

การทบทวนแผนการตอบสนองเหตุการณ์และการประเมินประสิทธิผลเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการทำการตรวจประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยองค์ประกอบนี้ช่วยให้แน่ใจว่าองค์กรมีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

✔ การรายงานและข้อเสนอแนะ

รายงานการตรวจประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะสรุปผลของรายละเอียดที่ค้นพบ โดยรายงานนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของข้อตรวจพบ ความเสี่ยง ช่องโหว่ ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง 

การรายงานและข้อเสนอแนะ

รายงานการตรวจประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะสรุปผลของรายละเอียดที่ค้นพบ โดยรายงานนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของข้อตรวจพบ ความเสี่ยง ช่องโหว่ ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง 

การติดตามผลและการแก้ไข 

ทีมผู้ตรวจสอบ IT Audit หรือ ผู้ตรวจประเมินจะดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ ซึ่งแผนการแก้ไขจะได้รับการพัฒนา และดำเนินการติดตามผล ทำให้มั่นใจได้ว่าแผนนั้น ๆ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

การฝึกอบรมและการตระหนักรู้ 

การนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมและคอร์สเรียนสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับพนักงานถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอันเป็นผลจากความผิดพลาดของการที่พนักงานไม่มีความรู้ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

เรียกได้ว่าองค์ประกอบของ Cybersecurity Audit คือ สิ่งที่ครอบคลุมการประเมินด้านระบบ IT ทั้งหมด ซึ่งจะรวมถึงแนวปฏิบัติ และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรด้วย องค์ประกอบเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อระบุช่องโหว่ ปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสภาพแวดล้อม IT ขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการทำ Cybersecurity Audit คืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้ววัตถุประสงค์ของการทำ Cybersecurity Audit คือเพื่อป้องกันระบบ IT ในเชิงรุก พร้อมกับเสริมความปลอดภัยของ IT Security ภายในองค์กรและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ IT จากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากจะให้เห็นชัดขึ้น ทาง SOSECURE จะขอแยกวัตถุประสงค์ของการทำ IT Audit ให้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

 


การทำ IT Audit มีวัตถุประสงค์ เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ขององค์กร รวมถึงการประเมินภัยคุกคาม ช่องโหว่ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดความปลอดภัย ซึ่งประเมินความเสี่ยงนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนา กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยด้านไอที (IT Security) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IT Audit จะพยายามค้นหาช่องโหว่ภายในโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือส่วนประกอบเครือข่าย เพื่อหาจุดอ่อนที่ผู้ประสงค์ร้ายอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการระบุช่องโหว่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการจุดอ่อนด้านความปลอดภัยในเชิงรุก

การตรวจสอบด้าน IT จะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับอุตสาหกรรม ข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยการที่องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายและทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมได้อีกด้วย

การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่เป็นความลับก็เป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการทำ IT Audit เช่นกัน ซึ่งการตรวจสอบด้านไอทีจะประเมินวิธีการจัดเก็บ ส่ง และประมวลผลของข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงการประเมินวิธีการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และแผนการกู้คืนระบบเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญในทุกขั้นตอน

องค์กรสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางผู้ให้บริการ SOSECURE จะมีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อช่วยในการตรวจจับภัยคุกคาม วิเคราะห์เหตุการณ์ และตอบสนองอัตโนมัติ

ทีม Technical Aduit จะตรวจสอบการควบคุมการเข้าถึงและขั้นตอนการอนุญาตผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลเฉพาะได้ ซึ่งการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดข้อมูลได้

IT Audit จะทบทวนแผนการตอบสนองเหตุการณ์ขององค์กรและประเมินประสิทธิผลในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย โดยทีม Technical Aduit จะตรวจสอบว่าพนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถนำขั้นตอนเหล่านั้นไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน

อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการทำ Cybersecurity Audit คือการประเมินการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร โดยทีม Technical Aduit จะทำการตรวจสอบว่าสินทรัพย์ด้าน IT ที่ได้รับการติดตาม บำรุงรักษา และรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและลดการสูญหายของอุปกรณ์ได้อีกด้วย

การประเมินความปลอดภัยของเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งความปลอดภัยที่ว่านี้ก็จะรวมถึงการตรวจสอบไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อให้สามารถป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานตระหนักและได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ซึ่งการให้ความรู้แก่พนักงานจะช่วยให้องค์กรลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้

 

จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการทำ Cybersecurity Audit คือการประเมินและปรับปรุงความปลอดภัยด้าน IT ขององค์กร ระบุจุดอ่อน รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนากลยุทธ์ด้าน IT เพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวม รวมถึงปกป้องทรัพย์สินดิจิทัลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนขององค์กร

 

ทั้งนี้หากองค์กรไม่ทำ IT Audit เพื่อเสริมความปลอดภัยของ IT Security ภายในองค์กร ก็จะทำให้องค์กรมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่ง SOSECURE ต้องขอบอกเลยว่าอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดข้อมูล และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปัญหาที่ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรหยุดชะงัก เห็นอย่างนี้แล้วหลายองค์กรคงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่า Cybersecurity Audit คือสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร นอกจากนี้ทั้ง IT Audit และ Cybersecurity คือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะหากไม่ทำก็จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว 

 

“ยกระดับการกำกับดูแลเทคโนโลยีและระบบ IT สู่มาตรฐานใหม่

ด้วยบริการ IT Audit ที่ครอบคลุมจาก SOSECURE”