เรียนรู้การเจาะระบบเพื่อป้องกันเเบบเชิงรุก

กำหนดการอบรมปี 2019

19-23 AUG 2019

25-29 NOV 2019

ระยะเวลาการอบรม

5 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Security Professional
 • Penetration Tester

Red Team Vs. Blue Team
in Organization

 • Cybersecurity Framework
 • Benefit of Red Team
 • Red Team vs. Penetration Testing
 • How to work Together
 • Red Team Skill set

Red Team Role and
Responsibility

 • Roles of Red Team
 • Knowledge & Certifications
 • Red Team for Operation & Security Operation
 • Red Team Communities & Knowledge Sharing

Cyber Hacking
Methodology & Framework

 • Cybersecurity Attack Methodology
 • Software Security Testing Methodology
 • Red Team Assessment Phase
 • Other Penetration Testing Standard and Framework

Basic Python
Programming

 • What is Python
 • Python Basics
  • String and Input
  • Data Types
  • Variables
 • Functions and Modules
 • Condition
 • Loop
 • File Processing
 • Dates and Times

Intelligent
Information Gathering

 • Target Information
  Gathering
  • Passive Information Gathering
  • Active
   Information Gathering
 • OSINT (Open Source Intelligent)
 • Search Engine for Red Team
  • Google
   Hacking
  • Shodan
 • Information Gathering Tools

Scanning and
Vulnerability Assessment

 • Scanning Techniques & Types
 • Advanced Scanning Techniques (Nmap)
  • Evading
   Techniques
  • How to
   Identify Vulnerability with Scanner
 • Vulnerability Assessment
  • Type of
   Vulnerability Assessment
  • Vulnerability
   Assessment Tools

Exploitation

 • Remote Exploitation
  • Windows Exploitation
  • Linux
   Exploitation
 • Local Exploitation
  • Windows
   Exploitation
  • Linux
   Exploitation
 • Client Side Exploitation
 • Exploitation Framework
  • Metasploit
   Framework
  • Other
   Exploitation Framework
 • Buffer Overflow Techniques
 • Fuzzing Techniques
 • Exploitation Development with Python

Malicious Code
Development

 • What is Malware
 • Type of Malware
 • Malware Scripting
 • Malware Generator Tools
 • Malware Obfuscation Techniques
 • Botnet Generator

Web Application
Penetration Testing

 • Web Application Hacking Methodology
 • Overview OWASP Top 10 & SANS Top 25
 • Information Gathering of Web Application
 • Penetration Testing Web Application
  • Injections
  • Broken
   Authentication & Session Management
  • Broken
   Access Control
  • Exploitation
   Web Server
  • Web
   Service Exploitation
  • XSS

Social Engineering

 • What is Social Engineering
 • Social Engineering Step for Red Team Assessment
 • Social Engineering Techniques for Red Team
 • Social Engineering Tools

Reverse Engineering

 • What is Reverse Engineering
 • Reverse Engineering to Identify Vulnerability
  Breach
 • Bypass Software Licensing & Software Controls Techniques
 • Reverse Engineering Tools

Red Team Attack
Simulation

 • Objective & Benefit of Attack Simulation
 • Attack Simulation Techniques
  • Bruteforce
   Attack
  • Scanning
   & Vulnerability Assessment Attack
  • Client-Side
   Exploitation Attack
  • Denial of
   Service Attack
  • System
   Compromise
  • Phishing
   Email Attack
 • Attack Simulation Tools
 • Attack Simulation Report & Document

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure

 

[/vc_column][/vc_row]