Red Team Services จาก SOSECURE 

 

Penetration Testing คือหนึ่งในบริการ ‘Red Team Services’ จาก SOSECURE ที่มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบ คือ บริการรับทำ Pentest (Penetration Testing Service) บริการ Vulnerability Assessment Service และบริการ Attack Simulation Service

ซึ่งบริการ Red Team Services เป็นบริการทางด้าน Cybersecurity ที่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE จะเข้าไปทดสอบเจาะระบบเพื่อประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกธุรกิจ สามารถวางระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และช่วยวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน Network ให้กับทุกธุรกิจ ทุกองค์กรด้วยโซลูชันที่ครบครัน พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา ตอบโจทย์ทุกการรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างแน่นอน

Penetration Testing Service การประเมินความเสี่ยงด้วยการทดสอบเจาะระบบค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบ

Penetration Testing Service

ทำไมต้อง Penetration Testing ?

Read more
VULNERABILITY ASSESSMENT ตรวจหาช่องโหว่ | SOSECURE MORE THAN SECURE

Vulnerability Assessment Service

ทำไมต้อง Vulnerability Assessment ?

Read more

3 บริการ Red Team Services 

แน่นอนว่าการทำ Penetration Test คือสิ่งสำคัญที่จะเป็นการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อหาช่องโหว่ของระบบ Cybersecurity ของธุรกิจ องค์กร หรือองค์กร แต่ยังมีอีกหลากหลายแนวทางที่จะทำให้คุณรู้ได้ถึงจุดอ่อนของระบบ Cybersecurity ของตนเอง เพื่อให้สามารถทำการพัฒนา ปรับปรุง และอุดช่องโหว่เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม ทาง SOSECURE จึงได้ออกแบบบริการ Red Team Services ออกเป็น 3 รูปแบบ ให้ทุกท่านสามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการ ซึ่งบริการ Red Team Services จาก SOSECURE นั้นได้แก่ 

 • Penetration Testing Service
 • Vulnerability Assessment Service
 • Attack Simulation Service

โดยทั้ง 3 บริการ Red Team Services จาก SOSECURE นั้นก็มีจุดเด่น ความสำคัญ และรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

 

Penetration Testing Service

SOSECURE รับทำ Pentest เพื่อทดสอบระบบ Cybersecurity โดยการจำลองเหตุการณ์การโจมตีระบบอย่างครอบคลุมในทุกรูปแบบของอาชญากรทางไซเบอร์โดย White Hat Hacker ผ่านการทำการทดสอบ Penetration Test โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การจำลองการเจาะระบบ การค้นหาจุดอ่อนต่าง ๆ ของระบบ Cybersecurity พร้อมวิเคราะห์หาแนวโน้มของความเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติม พร้อมแจ้งผลลัพธ์การทดสอบระบบและแนะนำความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับมือกับความเสี่ยงและสามารถป้องกันภัยจากอาชญากรทางไซเบอร์ได้ในทุกรูปแบบ

การทำ Penetration Test คือการทำการทดสอบเจาะระบบโดยการจำลองสถานการณ์ว่ามีผู้ไม่หวังดีโจมตีเข้ามาในระบบต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์การจำลองเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์หาช่องโหว่ของระบบป้องกันทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ให้ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานสามารถเตรียมตัวป้องกันภัยทางไซเบอร์ และวางแผนรับมือกับทุกเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการดำเนินการที่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ Cybersecurity ให้เท่าทันอาชญากรทางไซเบอร์ที่มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีอยู่ตลอดเวลา นั่นจึงทำให้ Pentest คือมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ตอบโจทย์กับทุกธุรกิจ ทุกองค์กร และทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะกับองค์กรที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เป็นพิเศษนั่นเอง
หากถามว่าทำไมเราถึงยกให้บริการ Penetration Testing คือบริการที่มีความสำคัญ และเป็นบริการ Red Team Services ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ นั่นก็เป็นเพราะ ‘ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มาในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีการทดสอบระบบ ไม่มีการรับมือ และไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม ช่องโหว่เพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาซึ่งปัญหามากมายในภายหลังได้’ แน่นอนว่าในปัจจุบันได้มีการใช้งานเครือข่าย Internet ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภายในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งระบบเหล่านั้นก็มักจะถูกพัฒนาขึ้นเรื่อง ๆ ตามกาลเวลา ทำให้เกิดช่องโหว่มากมายภายในระบบหรือภายในเครือข่าย Internet ที่ใช้ในองค์กรได้ง่ายยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเมื่ออาชญากรทางไซเบอร์หรือผู้ที่มีความประสงค์ร้ายมองเห็นช่องโหว่เหล่านั้นเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะมุ่งเป้าการโจมตีทางไซเบอร์มายังธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณได้  นั่นจึงทำให้ทุก ๆ องค์กรควรทำการทดสอบเจาะระบบผ่านบริการรับทำ Pentest อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออุดช่องโหว่ต่าง ๆ และรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ของระบบ Cybersecurity ที่อาจเป็นสาเหตุให้อาชญากรทางไซเบอร์สามารถเข้ามาโจมตีระบบของคุณได้นั่นเอง

Penetration Testing คือบริการที่สามารถทดสอบอะไรได้บ้าง
 • ทดสอบเจาะระบบ Network/Infrastructure ระบบเครือข่าย และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
 • ทดสอบเจาะระบบ Wireless 
 • ทดสอบเจาะระบบ Web Application 
 • ทดสอบเจาะระบบ Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android
 • ทดสอบเจาะระบบ iOT
บริการ Penetration Test คือบริการจากทาง SOSECURE ที่มีรูปแบบที่รองรับถึง 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้
1. Blackbox
การทดสอบเจาะระบบแบบ Blackbox ในการทำ Penetration Testing คือการทดสอบระบบต่าง ๆ ผ่านมุมมองของบุคคลทั่วไปหรือ Hacker ภายนอก โดยผู้ที่ต้องการทำการทดสอบไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลระบบใด ๆ กับทางผู้เจาะระบบ เพื่อให้การจำลองสถานการณ์สมจริง และเพื่อให้เป็นการจำลองการโจมตีจากมุมมองที่เหมือนกับเป็นมุมมองของ Hacker หรืออาชญากรทางไซเบอร์มากที่สุด
2. Greybox
การทดสอบเจาะระบบแบบ Greybox ในการทำ Pentest คือการทดสอบระบบที่จะครอบคลุมถึงระบบต่าง ๆ เพียงบางส่วน แต่จะครอบคลุมมากกว่าการทดสอบแบบ Blackbox เนื่องจากผู้ที่ต้องการทดสอบระบบจะต้องให้ข้อมูลระบบบางส่วนกับทางผู้เจาะระบบ (ต่างจากแบบ Blackbox ที่ผู้เจาะจะไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เลย) ซึ่งการทดสอบเจาะระบบในรูปแบบนี้จะครอบคลุมถึงส่วนของ credential, architecture, design, functional knowledge และ source code 
3. Whitebox 
การทดสอบเจาะระบบแบบ Whitebox ในการทำ Penetration Testing คือการทดสอบเจาะระบบโดยจำลองว่าผู้เจาะระบบมีข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนราวกับเป็นพนักงานหรือบุคลากรในองค์กร โดยผู้ที่ต้องการทำการทดสอบจะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ กับทางผู้เจาะระบบอย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลในส่วน credential, architecture ,design, functional knowledge และ source code ซึ่งการทดสอบแบบ Whitebox นี้จะเป็นการทดสอบที่ครอบคลุมถึงระบบต่าง ๆ มากที่สุด และจะทำให้เราสามารถทราบได้ถึงระดับความปลอดภัยทั้งในส่วนของ Network และ Application
Penetration Testing คือหนึ่งในบริการ ‘Red Team Services’ จาก SOSECURE ที่ครอบคลุมถึงทุก ๆ กระบวนการการทำ Pentest ดังนี้
1. Planning and Reconnaissance
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE จะมีการวางแผน กำหนดขอบเขต กำหนดเป้าหมาย และกำหนดวิธีที่จะใช้ในการทดสอบระบบอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้เหมาะสมกับธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มี เพื่อวางแผนให้ผู้ต้องการทดสอบระบบได้รับบริการที่ครอบคลุมและสามารถมองเห็นช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ได้มากที่สุด
2. Scanning
แน่นอนว่าการทำ Pentest คือการทดสอบเจาะระบบโดยการจำลองการโจมตีเพื่อให้เราสามารถมองเห็นช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการสแกนเพื่อตรวจสอบดูว่าระบบต่าง ๆ ภายในธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณนั้นมีระบบการป้องกันแบบใด ซึ่งมักจะเป็นการตรวจสอบ Code ต่าง ๆ ของระบบ ทั้งในรูปแบบของ Static Analysis และ Dynamic Analysis
3. Gaining Access
ในส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่ทีมงานมืออาชีพจาก SOSECURE จะเริ่มทำการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์กับระบบของธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณ ซึ่งจะทดสอบโดยการใช้รูปแบบการโจมตีที่หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกรูปแบบของอาชญากรทางไซเบอร์ โดยจะมุ่งเน้นในการมองหาช่องโหว่ต่าง ๆ ของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือ Cybersecurity แล้วทำการโจมตีไปในจุดนั้น ๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
4. Maintaining Access
สำหรับขั้นตอนที่ 4 ของการให้บริการ Penetration Test คือขั้นตอนที่ทีมงานจากทาง SOSECURE ที่กำลังจำลองการเจาะระบบเพื่อทำการการทดสอบ Penetration Test จะพยายามเจาะระบบต่าง ๆ ของธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณให้ได้นานมากที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบว่าหากเจาะระบบเข้ามาแล้ว จะอยู่ในระบบได้นานแค่ไหน และจะสามารถขโมยข้อมูลในส่วนใดได้บ้าง เนื่องจากหากมีช่องโหว่ให้อาชญากรทางไซเบอร์หรือผู้ประสงค์ร้ายเจาะเข้ามาได้แล้ว ยิ่งคนเหล่านั้นอยู่ในระบบได้นานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำการโจรกรรมข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้นนั่นเอง
5. Analysis
ขั้นตอนสุดท้ายของบริการ Penetration Testing คือขั้นตอนที่ทาง SOSECURE จะทำการวิเคราะห์ผลของการทดสอบเจาะระบบแล้วทำการสรุปเป็น Report เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบ ให้ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณได้รับทราบถึงผลลัพธ์ ทั้งในส่วนของช่องโหว่ของระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้อมูลหรือระบบที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่อาชญากรทางไซเบอร์สามารถเข้าถึงได้ และระยะเวลาที่ผู้ประสงค์ร้ายจะสามารถอยู่ในระบบเพื่อทำการโจรกรรมข้อมูลได้  นอกจากนี้ทางเรายังพร้อมให้คำแนะนำถึงแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขและรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอจากการทดสอบเจาะระบบ เพื่อให้ทุกท่านสามารถวางแผน รับมือ และออกแบบระบบ Cybersecurity ที่ดีที่สุด และสามารถบริหารจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง
การรับบริการPenetration Testing คือสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

✔ ได้ทำการทดสอบเจาะระบบในเชิงลึก
ได้รับรู้ถึงช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ Cybersecurity
ช่วยประเมินความเสี่ยงของระบบ Cybersecurity
ทำให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทำให้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียชื่อเสียง

Vulnerability Assessment Service

นอกจากบริการรับทำ Pentest แล้วทาง SOSECURE ยังมีบริการ Vulnerability Assessment Service ซึ่งเป็นบริการที่เราจะใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการตรวจสอบ ‘ระบบสารสนเทศภายในองค์กร’ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบหาช่องโหว่ของระบบทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับรู้ได้ถึงความเสี่ยงของระบบสารสนเทศภายในองค์กร และสามารถวางแผนเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงที

และแน่นอนว่าเมื่อการทำ Penetration Testing คือบริการที่ทุก ๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ การทำ Vulnerability Assessment ก็เช่นเดียวกัน เพราะบริการนี้จะทำให้คุณได้รู้ถึงความเสี่ยงของระบบสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งจะใช้โปรแกรมที่แตกต่างกันในการตรวจสอบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการทดสอบเจาะระบบที่องค์กรของคุณต้องห้ามพลาด!

Vulnerability Assessment คือการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่ที่ค้นพบในระบบปฏิบัติการ (OS) รวมไปถึงซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ Network ต่าง ๆ และทำการประเมินความเสี่ยงของ ‘ระบบสารสนเทศ’ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ ขององค์กรอย่าง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Database Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ และ Router

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการตรวจสอบระบบที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงช่องโหว่หรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงระดับความรุนแรงของแต่ละปัญหา เพื่อการวางแผนปรับปรุงแก้ไขระบบเหล่านั้นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากที่การทำ Penetration Test คือการจำลองการเจาะระบบที่มีความสำคัญแล้ว การทำ Vulnerability Assessment ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานในยุคดิจิตอลอย่างในปัจจุบันมักจะมีการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบสารสนเทศภายในองค์กรที่หลากหลาย ซึ่งระบบต่าง ๆ เหล่านั้นก็อาจจะมีช่องโหว่ต่าง ๆ ให้อาชญากรทางไซเบอร์และผู้ที่ประสงค์ร้ายเข้ามาก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ 

หากคุณไม่ทำการตรวจสอบระบบ หรือทำการประเมินสุขภาพความปลอดภัยทางด้าน IT อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเร่งทำการปรับปรุงแก้ไขหรือปิดช่องโหว่เหล่านั้น ก็อาจทำให้ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณได้รับอันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโดนเจาะช่องโหว่ของระบบเข้าไปทำลายระบบคอมพิวเตอร์ การโดนเจาะระบบจนทำให้เครือข่าย Internet ต่าง ๆ ภายในองค์กรทำงานอย่างผิดพลาด การโดนเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญภายในองค์กร รวมไปจนถึงการถูกโจรกรรมข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งอาจตามมาซึ่งปัญหามากมายที่ไม่อาจประเมินค่าได้

บริการ Vulnerability Assessment จึงเป็นบริการ Red Team Services จาก SOSECURE ที่สำคัญไม่แพ้บริการรับทำ Pentest เนื่องจากบริการของเราจะทำให้ทุกท่านสามารถรู้ได้ถึงช่องโหว่ต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ (OS) และระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อประเมินความเสี่ยง ความรุนแรง และทำการแก้ไข เปลี่ยนช่องโหว่ให้กลายเป็นความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง
 
Vulnerability Assessment คือบริการที่สามารถทดสอบอะไรได้บ้าง
 • Web Application Scanners 
 • Protocol Scanners 
 • Network Scanners
Vulnerability Assessment เป็นบริการ ‘Red Team Services’ จาก SOSECURE ที่ครอบคลุมถึงทุก ๆ กระบวนการ ดังนี้
1. Testing
บริการ Vulnerability Assessment Service จาก SOSECURE ของเราจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ Testing โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์ ลิสต์รายการที่ต้องตรวจสอบ และทดสอบระบบต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ทั้งจากการใช้เครื่องมือ โปรแกรม และการตรวจสอบแบบ Manual เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน, เซิร์ฟเวอร์, หรือระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด แม่นยำ และครอบคลุมมากที่สุด
2. Vulnerability Analysis
ในส่วนนี้เป็นขั้นตอนที่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการวิเคราะห์ถึงต้นตอของช่องโหว่หรือต้นเหตุของปัญหาความปลอดภัยทางด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากที่ได้ทำการ Testing เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางในด้านนี้โดยตรง ซึ่งทาง SOSECURE พร้อมดูแลและให้บริการทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
3. Risk Assessment
เมื่อทำการ Testing และหาสาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้ว นักวิเคราะห์ความปลอดภัยจากทาง SOSECURE จะดำเนินการขั้นตอน Risk Assessment หรือก็คือการจัดลำดับความสำคัญหรือความร้ายแรงของช่องโหว่และปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอ โดยนำข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ที่พบ อาทิ ความรุนแรงของการโจมตี ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีผ่านช่องโหว่นั้น ๆ ระบบที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นั้น ๆ ข้อมูลที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นั้น ๆ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เพื่อมาทำการวิเคราะห์และแนะนำทุกท่านถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเป็นลำดับก่อนและหลัง
4. Remediation
ในส่วนของขั้นตอน Remediationนี้ คือขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญจาก SOSECURE จะทำการแก้ไข หรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอจากการทำการ Testing และทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กับทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้รู้ถึงวิธีการและแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจุด และสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ใช่แค่บริการรับทำ Pentest หรือการทำ Penetration Testing คือบริการที่จะทำให้ทุกท่านได้รับประโยชน์มากมาย บริการ Vulnerability Assessment Service ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กัน ดังนี้

✔ ได้ทำการทดสอบเจาะระบบในเชิงลึก
ได้รับรู้ถึงช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ Cybersecurity
ช่วยประเมินความเสี่ยงของระบบ Cybersecurity
ทำให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทำให้สามารถปรับปรุงความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียชื่อเสียง

Attack Simulation Service

อีกหนึ่งบริการที่โดดเด่นไม่แพ้บริการรับทำ Pentest และบริการ Vulnerability Assessment ก็คือ บริการ Attack Simulation ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการ Red Team Services จาก SOSECURE ที่จะมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือเพื่อจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อ ‘ตรวจสอบมาตรการการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์’ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณ

ถ้าจะบอกว่า Penetration Testing คือบริการการจำลองการเจาะระบบ เพื่อทดสอบความปลอดภัยและหาช่องโหว่ต่าง ๆ Attack Simulation ก็ถือได้ว่าเป็นบริการที่เป็นการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ Attack Simulation เป็นการใช้เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะ โดยเป็นการจำลองเสมือนจริง ที่จะดำเนินการ ‘อย่างอัตโนมัติและต่อเนื่อง’ เพื่อทดสอบความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่ายต่าง ๆ ของธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการการตรวจจับ การตอบสนอง และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
ในปัจจุบันที่การทำ Pentest คือสิ่งสำคัญ แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การโจมตีทางไซเบอร์ก็มีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำให้หากไม่มีการยกระดับมาตรการทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๆ ได้นั่นเอง

บริการ Attack Simulation Service จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการใช้เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะอย่าง Attack Simulation จะช่วยยกระดับมาตรการการตรวจจับ การตอบสนอง และการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการทดสอบและประเมินความพร้อมของระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้มีความปลอดภัยสูงสุด
เนื่องจากการทำ Attack Simulation จะมีความคล้ายคลึงกับการทดสอบ Penetration Test แต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งก็มีความโดดเด่นและประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับมากมายไม่แพ้กัน ดังนี้

✔ ช่วยประเมินความพร้อมของระบบที่มีอยู่ 
✔ ช่วยให้สามารถอัปเดตระบบความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
✔ ช่วยลดโอกาสการถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
✔ ช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์

 

3 เหตุผลที่ควรเลือกบริการ Red Team Services จาก SOSECURE บริการ Red Team Services ตอบโจทย์องค์กรใดบ้าง?

จากการที่ Penetration Testing คือสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์หาช่องโหว่ของระบบป้องกันทางไซเบอร์ การทำ Vulnerability Assessment ก็คือสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบระบบและประเมินสุขภาพความปลอดภัยทางด้านของระบบปฏิบัติการ (OS) และระบบสารสนเทศภายในองค์กร และการทำ Attack Simulation ก็คือสิ่งที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานของคุณได้เป็นอย่างดี

นั่นจึงทำให้ SOSECURE ได้ออกแบบบริการ Red Team Services ทั้งบริการรับทำ Pentest บริการ Vulnerability Assessment และบริการ Attack Simulation ให้ตอบโจทย์สำหรับทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกธุรกิจที่มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ Internet หรือมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบ Internet ต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้

องค์กรที่มีบริการทางด้านการเงิน โดยเฉพาะหน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำ Risk Assessment หรือ Vulnerability Assessment เช่น

 • ธนาคาร 
 • ประกันภัย 
 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

องค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ เช่น

 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น

 • ISO27001
 • PCI DSS
 • SOX
 • HIPAA  เป็นต้น

รู้ก่อน ป้องกันได้ไว! ทดสอบเจาะระบบได้แล้ววันนี้ ที่ SOSECURE 

หากคุณคือธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานที่ไม่อยากประสบปัญหาจากการโดนเจาะระบบ หรือถูกโจมตีทางไซเบอร์ ต้องห้ามพลาด Red Team Services ทั้ง 3 บริการอย่างบริการรับทำ Pentest บริการ Vulnerability Assessment และบริการ Attack Simulation จาก SOSECURE บริการที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้ถึงช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ ทางไซเบอร์และทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ของระบบ Cybersecurity ที่อาจนำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มากมาย ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านสามารถวางแผนรับมือ อุดช่องโหว่ ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และบริหารจัดการกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

บริการ Red Team Services จาก SOSECURE

บริการรับทำ Pentest บริการ Vulnerability Assessment และบริการ Attack Simulation สุดยอดบริการจาก SOSECURE ที่จะทำให้การทดสอบเจาะระบบหรือการทำ Penetration Testing คือสิ่งที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถวางแผน รับมือ และทำการวางระบบ Cybersecurity ได้อย่างทันท่วงที การันตีด้วยมาตรฐานและเสียงตอบรับจากผู้ทดสอบจริง ที่ยืนยันได้ว่าการทำ Vulnerability Assessment การใช้ Attack Simulation และทำ Pentest คือสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านสามารถป้องกันปัญหาจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่หลากหลายได้จริง!

อย่ารอให้สายเกินไป 

ที่จะทำการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ 

หากคุณกำลังมองหาบริการรับทำ Pentest และบริการทดสอบเจาะระบบที่ครอบคลุม

ต้องบริการ Red Team Services จาก SOSECURE เท่านั้น!