ทำไมต้องใช้
SECURITY HARDENING SERVICES?

          ปัจจุบันมีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์กับองค์กรนั้นคือการที่ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรขาดการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบที่ดีพอทำให้เกิดช่องโหว่ที่จะนำไปสู่การเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในองค์กร

– Service Description

ให้คำปรึกษาและบริการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบ(System Hardening) โดยการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบโดยไม่ให้มีช่องโหว่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและช่วยป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

– Customer Benefit

– เพิ่มความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

– ป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

– ได้รับการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ในการโจมตี

– ได้รับคำแนะนำในการตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ

– Why SOSECURE

          ทางบริษัท SOSECURE มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity และมีประสบการณ์ในมากกว่า 10 ปี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน Security Operation Center ,Digital Forensics ,Incident Response และ Threat Hunting ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม SOSECURE Threat inSight ที่มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในระดับสากล โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลและมีพันธมิตรกับองค์กรระดับโลก