ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Thailand National Cyber Academy

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ Thailand National Cyber Academy โดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ NCSA Thailand ในหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หัวข้อ SOC Analyst และ Threat Hunter รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 4 บรรยายโดย : อาจารย์วัชรพล วงศ์อภัยCEO / Founder SOSECURE co.,ltdบริษัท โซ ซีเคียว จำกัดCISSP, SANS GCIH and GCFA, SSCP, CEHv8, Pentest+, Security+ MCT โดยในหลักสูตรนี้ได้มีการใช้ระบบจำลองทางไซเบอร์ (Cyber Simulation)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือเเละปฏิบัติงานเสมือนสถานการณ์จริง #SOSECUREมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity ครบวงจร ทั้งด้าน Red Team และ Blue…
Read More