อบรมCybersecurity ในองค์กร | SOSECURE

INHOUSE TRAINING

จัดคอร์สอบรบภายในให้เหมาะสำหรับองค์กร พร้อมด้วย Workshop ลงเมือปฏิบัติจริงผ่าน Cyberlab โดยวิทยากรเฉพาะทาง

 

Read more
Online Training Service เรียนรู้ Cybersecurity ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมลงมือปฏิบัติผ่าน Cyber Lab

ONLINE TRAINING

เรียนรู้ Cybersecurity ครบทุกเรื่องทั้ง RED TEAM และ BLUE TEAM พร้อมลงมือปฏิบัติจริงผ่าน Cyber Simulator ที่ดูแลด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมจาก Sosecure

Read more