VULNERABILITY ASSESSMENT ตรวจหาช่องโหว่ | SOSECURE MORE THAN SECURE

ประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ภายในหรือภายนอก

ทำไมต้อง Vulnerability Assessment ?

ในปัจจุบันมีการใช้เว็ปแอปพลิเคชันและเซอร์วิสต่างๆภายในองค์กรอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาออกมาตลอดเวลา อาจทำให้เกิดช่องโหว่ของระบบภายในองค์กรได้และอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นั้น เพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องทำ Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment Services

Vulnerability Assessment Services เป็นการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ภายในหรือภายนอกระบบรวมถึงเครือข่ายอีกด้วย เช่น เว็บแอพพลิเคชั่น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์และเราเตอร์  โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบช่องโหว่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่น เพื่อให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

Customer benefit

– องค์กรของคุณจะได้รับรู้ถึงช่องโหว่หรือจุดอ่อนของระบบ

– ช่วยประเมินความเสี่ยงของระบบ ทำให้สามารถบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ช่วยลดผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

Why Sosecure

– SOSECURE มีผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการหาช่องโหว่ของระบบ และนอกจากนี้ทางบริษัท SOSECURE ยังรับทำ Vulnerability Assessment เพื่อทดสอบความปลอดภัยของระบบ ให้คุณสามารถบริหารและจัดการความปลอดภัยทั้งระบบภายนอกและระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของคุณอีกด้วย