เรียนรู้การเจาระบบความปลอดภัยของ Web application

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Penetration Tester
 • Cybersecurity Professional
 • บุคคลที่สนใจ ทั่วไป (*แนะนำมีพื้นฐานมาก่อน*)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

Bypass Basic security control

 • SQL Injection
 • Command Injection
 • XSS
 • File Inclusion
 • Bypass Authentication
 • Encode and Filtering

Advanced SQL Injection with SQLMap

 • SQLMap Web Server Exploitation
 • SQLMap Advance Options

Bypass Web Application Firewall & IDS/IPS

 • SQL Injection
 • XSS

Advanced Local File Inclusion

 • Advanced Techniques Local File Inclusion Attack
 • Local File Inclusion Tools

Advanced Web Service Attack

 • Advanced Techniques Web Service Exploitation
 • Deserialization Techniques

Web Application Cryptography

 • Crypto Attack
 • CBC, ECB
 • Oracle padding
 • Bit flipping

Capture the Flag with Web Application Environment

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร.061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure
[/vc_row]