หลักสูตรเรื่องของความปลอดภัยบน Web Application

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้พัฒนาระบบงานในองค์กรคือ Web Application ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากและยังนำไปต่อยอดในเทคโนโลยีอื่น ๆ ด้วย และจากผลสำรวจพบกว่า Web Application เป็นเทคโนโลยีที่ถูกโจมตีมากที่สุดเนื่องจากสามารถหาข้อมูลง่ายและมีผู้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีนี้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งนักพัฒนาที่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Web Application Security นั้นมีจำนวนน้อยมากในอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้จะนำเสนอเรื่องของความปลอดภัยบน
Web Application ในมิติต่าง ๆ
เช่นการทดสอบเจาะระบบ การป้องกัน (Secure Coding) และ Framework
ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ บน Web Application
สามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้และเพิ่มความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิ์ภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • มีรู้ความเข้าใจเรื่อง Web Application Security
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Web Application Threat
 • สามารถนำความรู้ไปเพิ่มความปลอดภัยใน Web Application ของระบบงานตัวเองได้
 • สามารถติดตามหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลอัพเดทด้านความปลอดภัยบน Web Application
 • สามารถเข้าใจแนวทางในการพัฒนา Web Application ให้ปลอดภัยได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน (24 ชม.)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Junior Software Developer
 • Senior Software Developer

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure