กำหนดการอบรมปี 2021

10 – 14 MAY
19 – 17 SEP

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้หว่า Information Technology มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มีมากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นความต้องการในบุคลากรด้าน Cybersecurity ก็มีมากขึ้นเพื่อรับมือจัดการกับภัยคุกคามเหล่านั้นในแง่มุมต่าง ๆ ที่เพียงพอ

           หลักสูตร Cybersecurity Fundamental จะเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Cybersecurity หรือต้องการเรียนรู้ภาพรวมด้าน Cybersecurity ได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านนี้มากขึ้นซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในงานสายต่าง ๆ ในด้านนี้

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจภาพรวมด้วย Cybersecurity ทั้งในด้าน People ,Process ,Technology
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ ในด้าน Cybersecurity
 • มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามด้าน Cybersecurity และแนวทางการป้องกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Cybersecurity Engineer
 • ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนวันอบรม

5 วัน (40 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

Cybersecurity Overview

 • Understand and apply concepts of confidentiality, integrity and availability
 • Determine compliance requirements
 • Develop, document, and implement security policy, standards, procedures, and guidelines and implement security policy, standards, procedures, and guidelines
 • Introduction of Cybersecurity framework
 • Cybersecurity Framework mapping to other Standard
 • Cybersecurity Implementation
 • 5 Cybersecurity Framework Function
  • Identify
  • Protect
  • Detect
  • Response
  • Recovery
 • Understanding Cyber Attack Framework
  • Cyber Kill Chain Framework
  • ATT&CK Attack Framework

Understand and apply risk management concepts

 • Identify threats and vulnerabilities
 • Risk assessment/analysis
 • Risk response
 • Countermeasure selection and implementation
 • Applicable types of controls (e.g., preventive, detective, corrective)

Cryptography

 • Cryptographic life cycle (e.g., key management, algorithm selection)
 • Cryptographic methods (e.g., symmetric, asymmetric, elliptic curves)
 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Key management practices
 • Digital signatures
 • Non-repudiation
 • Integrity (e.g., hashing)

Infrastructure Security

 • Overview Networking
  • Open System Interconnection (OSI) and Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) models
  • Internet Protocol (IP) networking
 • Implement secure design principles in network architectures
 • OS Security
  • Microsoft Windows Security
  • Linux Security
 • Network Security Controls
  • Firewall
  • Proxy
  • IDS/IPS
  • Web Application Firewall
  • Network Access Control
 • End Point Security Control
  • FIM
  • Anti-Virus
  • HIDS/HIPS
 • Infrastructure Security Protocols
  • Tunneling Protocol
  • SSL
  • IPsec
  • VPN

Identity Management

 • Manage identification and authentication of people, devices, and services
  • Identity management implementation
  • Single/multi-factor authentication
  • Accountability
 • Implement and manage authorization mechanisms
  • Role Based Access Control (RBAC)
  • Rule-based access control
  • Mandatory Access Control (MAC)
  • Discretionary Access Control (DAC)

Application Security

 • Web Application Security Framework
 • Web Application Threat
 • OWASP Top 10
 • Overview DevSecOps Concept
 • Workshop DevSecOps Automation Security Tools
 • SSDLC Framework

Security Testing

 • Vulnerability assessment
  • Vulnerability Assessment Methodology
  • Vulnerability Assessment Tools
 • Penetration testing
  • Penetration Testing Methodology
  • Penetration Testing Tools
 • Code review and testing
  • Static Code Analysis
  • Dynamic Code Analysis
  • Code Analysis Tools
 • Design and validate assessment, test, and audit strategies
  • Internal
  • External
  • 3rd Party

Incident Response and Handling

 • Benefit of Incident Response
 • Incident Response Framework
 • Setting up Incident Response Team
 • Incident Handling Step
 • Evidence Acquisition for Digital Forensics

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร.061 564 5294
 • www.facebook.com/s0secure
 • Line : @sosecure

[/vc_column_text]