CISA คำสั่งฉุกเฉินเร่งแก้ไข Windows DNS Server Bug ทันที

CISA ได้ออกคำสั่งให้ผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลกลางทุกแห่งทำการปรับ Patch

The U.S Cybersecurity และ Infrastructure Security Agency (CISA) ได้ออกคำสั่งให้ผู้บริหารสำนักงานของหน่วยงานรัฐบาลกลางทุกแห่งทำการปรับใช้ Patch สำหรับ wormable Windows Server bug ภายใน 24 ชั่วโมง

จากคำสั่งฉุกเฉิน, The Department of Homeland Security (DHS) ได้สั่งให้ “ฝ่ายบริหารพลเรือนของรัฐบาลกลาง” ปรับใช้ Patch ที่ทาง Microsoft ได้ปล่อยออกมาเมื่อวันอังคาร เพื่อป้องกันช่องโหว่ remote code execution (CVE-2020-1350) ภายในเวลา 14:00 น. ET ของวันศุกร์ที่ผ่านมา

“CISA ได้ระบุไว้ว่าช่องโหว่นี้จะก่อให้เกิดความเสียหายระดับที่ยากที่จะยอมรับความเสี่ยงได้  จึงต้องมีการดำเนินการออกคำสั่งฉุกเฉินต่อฝ่ายบริหารพลเรือนของรัฐบาลกลาง” ตามรายงานคำสั่งของหน่วยงาน

อ้างอิง : https://threatpost.com/cisa-emergency-directive-orders-immediate-fix-of-windows-dns-server-bug/157529

 

Share