Cybersecurity-ต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนเริ่มต้นสายงาน Cybersecurity ต้องรู้อะไรบ้าง

อาชีพ Cybersecurity ต้องรู้อะไรบ้าง? หรือ Cybersecurity ทำอะไร และทำไม Cybersecurity ในองค์กรถึงสำคัญ วันนี้พาไปหาคำตอบเรื่องนี้ รวมถึง IT Security ทำอะไรบ้างกัน
Read More
9 เหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์

สรุป 9 เหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ในไทย

ข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ในไทย ทำให้องค์กรรู้ว่าการโจมตีทางไซเบอร์คือตัวอันตรายจึงหาวิธีการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปกป้องข้อมูลจากวิธีโจมตีทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ
Read More