Webinar#5 “API Penetration Testing”

Webinar การทำ pentest

Topic

ในปัจจุบันการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นมีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆปี เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันไม่มีใครไม่เคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเว็บแอปพลิเคชั่นเองก็ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานง่าย รวมถึงการรองรับให้ใช้งานได้ในหลายๆแพลตฟอม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งหลายเหล่านั้น ผู้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นหลายๆที่จึงได้มีการนํา API เข้ามาใช้ โดยใน Webminar ครั้งนี้เราจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของ API โดยเราจะกล่าวถึงว่า API คืออะไร ? ทํางานอย่างไร และสุดท้ายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการเรียกใช้ API โดยไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย เป็นต้น

กำหนดการ

22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.30

หัวข้อการสัมนาออนไลน์

 • Overview Web Application Technology
 • How API work with Web Application
 • Web Application API Vulnerability
 • API Penetration Testing
 • How to Secure Web Application API
 • Demo API Penetration Testing

กิจกรรม แชร์ แจก จบ

เพียงแค่คุณ แชร์ โพส เปิดเป็นสาธารณะ และติด Hash Tag : #sosecurewebinar
ลุ้นรับเสื้อ T-Shirt Limited Edition 5 รางวัล
https://www.facebook.com/events/213080593223372/
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ Facebook : https://www.facebook.com/s0secure

วิทยากร

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CEO / Founder SOSECURE co.,ltd
CISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT

ประวัติวิทยากร

 • ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA)
 • ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV
 • ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity

Share