Webinar#4 “How to Build Incident Response Team”

Topic ในปัจจุบันแนวคิดในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์นั้นจะมีด้วยกันหลายมิติตั้งแต่ Preventive. Detective. Corrective ซึ่งแนวคิดในการ Detect และ Response นั้นเป็นรูปแบบที่ทำให้ลดความเสียหายจากการโจมตีทางไซเบอร์แม้ว่าจะถูกโจมตีจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลายและเป็นเทคนิคการโจมตีระดับสูง ดังนั้นการจัดตั้งทีม Incident Response จึงมีความจำเป็นในการตอบโต้ การโจมตีต่างๆ อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและเป็นแนวทางที่ถูกแนะนำในมาตรฐานสากลเช่น PCI/DSS, ISO27001:2013, NIST Cybersecurity Framework เป็นต้น เพื่อที่จะตอบโต้การโจมตีต่างๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อทำให้เกิดความเสียหาย ต่อองค์กรของท่านน้อยที่สุด หัวข้อการสัมนาออนไลน์ What is Incident Response Team Incident Response Team Skill and Competency Incident Response Methodology Incident Handling Checklist How to Handle Cybersecurity Incident กิจกรรม แชร์…
Read More

Webinar#3 “Lateral Movement from Hacking Web Server”

Topic เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโจมตีทาง Web Application ที่เป็นเทคโนโลยีหลักที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยรูปแบบการโจมตีทาง Web Application มีหลากหลายแต่สิ่งที่เราต้องมีความเข้าใจคือเมื่อเราถูกโจมตีและอาจจะตกเป็นเหยื่อของ Attacker แล้วเราจะมีวิธีตรวจจับหรือสิ่งที่ Attacker จะดำเนินการต่อไปและสามารถต่อยอดอะไรได้บ้าง หัวข้อการสัมนาออนไลน์ Introduction to OWASP Top 10 Next Movement after Compromised Web Server Compromised Web Server IOC(Indicator of Compromise) Web Application Security Practice Recommendation Demo: Server Side Request Forgery วิทยากร อ.วัชรพล วงศ์อภัยCEO / Founder SOSECURE co.,ltdCISSP ,SANS GCIH…
Read More

Webinar#2 “How to Detect Cyber Attack”

วิทยากร อ.วัชรพล วงศ์อภัยCEO / Founder SOSECURE co.,ltdCISSP ,SANS GCIH and GCFA ,SSCP ,CEHv8 ,ECSA ,Pentest+ ,Security+ ,MCT ประวัติวิทยากร ได้รับรางวัล ISC2 Announces 2015 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievements (ISLA) ผู้ดำเนินรายการร่วม The Hacker TV ช่อง Nation TV ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วิทยากรบรรยายด้าน Cybersecurity ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์พิเศษบริยายหลักสูตรปริญญาโท สาขา Cybersecurity
Read More

โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3

          SOSECURE บริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดตัวโครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3 เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขา IT เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี           “เราต้องการยกระดับความรู้และทักษะด้าน Cybersecurity ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้พร้อมออกมาทำงานในยุคที่ตลาดงานด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความขาดแคลน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบได้ว่า ตนเองเหมาะสมและมีความชื่นชอบงานด้าน Cybersecurity หรือไม่” — คุณวัชรพล วงศ์อภัย ประธานกรรมการผู้จัดการ SOSECURE Co., Ltd. เจ้าของโครงการ Road to Cybersecurity กล่าว           • ระดับ Basic : ปูความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Network, Application และ Systems          • ระดับ Intermediate : ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Security ทั้งในส่วนของ Network,…
Read More
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Hacking Contest 2019

การแข่งขัน Offensive Security ที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในประเทศไทยรูปแบบการนำเสนอการแข่งขันนั้นจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เพราะครั้งนี้เราจะจัดให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ในการรับชมการแข่งขันกันได้แบบสดๆผ่านช่องทาง Facebook Live โดยทีมพากษ์ Streamer มากประสบการณ์จาก SOSECURE มาบรรยายถึงเหตุการณ์ในขณะแข่งขัน ให้ท่านได้ฟังแบบสดๆ ผ่านช่องทาง Social Media พร้อมทั้งยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วย รูปแบบการแข่งขันเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นโจทย์ของการแข่งขันโดยถูกออกแบบจากทีมงานที่ ผ่านการออบแบบโจทย์ของการแข่งขันในระดับ ประเทศหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือกองทัพทหารในภาคต่างๆ และหลังจากจบการแข่งขัน ทีมผู้จัดงานจะทำการเฉลยโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ผ่านช่องทาง Online ต่างๆ งานนี้ได้ประโยขน์กันทั้งทีมผู้แข่งขันและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกด้วย กำหนดการการแข่งขัน 01/02/62 รับสมัคร 22/02/62 ปิดรับสมัคร 01/03/62 รอบคัดเลือก (Online) 16/03/62 แข่งรอบชิงชนะเลิศ 16/03/62 จับรางวัล Lucky Draw กำหนดการแข่งขัน วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 น. ลงทะเบียน…
Read More