พบ Malware ตัวใหม่บน Windows อาจถูกพัฒนาไป Linux หรือ macOS ได้

พบ Malware ตัวใหม่โดยบังเอิญ ชื่อ “PyMICROPSIA”

กลุ่มนักวิจัยทางไซเบอร์ได้ค้นพบ Malware ตัวใหม่โดยบังเอิญ ชื่อ “PyMICROPSIA” ซึ่งถูกแพร่กระจายอยู่บน ระบบปฏิบัติการ Windows และมีแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาไปโจมตียังระบบปฏิบัติการอื่นเช่น Linux หรือ macOS อีกด้วย โดยหลักการทำงานของ Malware นี้ถูกพัฒนามาจากภาษา “Python” ซึ่ง Malware ดังกล่าวมีความสามารถในการทำงานดังนี้ 

 • File uploading. 
 • Payload downloading and execution. 
 • Browser credential stealing. Clearing browsing history and profiles. 
 • Taking screenshots. 
 • Keylogging. 
 • Compressing RAR files for stolen information. 
 • Collecting process information and killing processes. 
 • Collecting file listing information. 
 • Deleting files. 
 • Rebooting machine. 
 • Collecting Outlook .ost file. Killing and disabling Outlook process. 
 • Deleting, creating, compressing, and exfiltrating files and folders. 
 • Collecting information from USB drives, including file exfiltration. 
 • Audio recording. 
 • Executing commands. 
 • ขั้นตอนการโจมตี 
 • ใช้ Keylogger เพื่อเรียกใช้ API “GetAsyncKeyState” และ Download Payload จาก C2 Server 
 • ดำเนินการเรียกใช้ Payload เพื่อฝัง Backdoor นามสกุล “.LNK” ใน Windows Startup และใช้วิธีการตั้งค่า registry เพื่อเรียกใช้ Malware ในกรณีที่ระบบถูกรีสตาร์ท 

หมายเหตุ : ยังไม่พบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดเนื่องจากค้นพบโดยบังเอิญ ควรระมัดระวังในการใช้งาน ไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากแหล่งไม่น่าเชื่อถือ ดำเนินการอัพเดทระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ รวมถึงการสแกน antivirus อย่างเป็นประจำ และควรมีการสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์อีกด้วย 

ที่มา : https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-windows-malware-may-soon-target-linux-macos-devices/

 

Share